• 09120336862
 • info@vakil-tehran.com
 • آزادی، خیابان جیهون، تقاطع دامپزشکی، نرسیده به دادسرای ناحیه 10، واحد 3، طبقه اول

تغییرات شرکت-تنظیم و ثبت صورتجلسه شرکت

تغییرات شرکت-تنظیم و ثبت صورتجلسه شرکت
تغییرات شرکت-تنظیم و ثبت صورتجلسه شرکت

تغییرات شرکت-تنظیم و ثبت صورتجلسه شرکت

بعد از ثبت شرکت، ممکن است تغییراتی در شرکت اتفاق بیفتد که ساده ترین آن تغییر آدرس می باشد. تغییرات شرکت ها باید از لحاظ قانونی حتما ثبت شود. در حقیقت برای تغییرات و اجرای تصمیم هایی که در شرکت ها اتفاق می افتد، ابتدا باید ثبت آن از لحاظ قانونی انجام شود. ما با توجه به مدارکی از طرف شما ارسال شده است اقدام به تنظیم صورتجلسه می نماییم و سپس آن را ثبت می کنیم.

 

برخی از تغییرات شرکت فقط در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد، برخی دیگر فقط در صلاحیت مجمع عمومی عادی که به شکل فوق العاده تشکیل می گردد و برخی فقط در صلاحیت هیئت مدیره انجام می شود.

به طور کلی بیشترین تغییرات شرکتها، تغییرات آدرس، تغییرات حق امضاء، نقل و انتقال سهام در شرکت های سهامی، ورود یا خروج در شرکت های مسئولیت محدود، افزایش یا کاهش سرمایه، تعیین اعضای هیات مدیره و انحلال شرکت می باشد.

تمامی تغییراتیکه در قسمت پائین برای شما توضیح داده شده است مستلزم تنظیم صورت جلسه جداگانه میباشد. مثلا در صورتیکه فردی قصد تغییر آدرس و نام و موضوع را داشته باشد باید مجموعا سه صورت جلسه تنظیم شود.

تغییرات شرکت به چند دسته تقسیم میشود؟

 • انحلال شرکت
 • افزایش یا کاهش سرمایه شرکت
 • ورود و یا خروج شریک یا شرکا
 • تغییر نام شرکا
 • تغییر موضوع شرکت
 • تغییر آدرس شرکت
 • تغییر دارندگان حق امضا که حتی می توان حق امضا را به یک نفر به شکل منفرد داد یه برعکس به تمامی شرکا داد
 • تبدیل سهام شرکت به بانام و بی نام
 • نقل و انتقال سهام که فقط در شرکت های سهامی خاص انجام می شود
 • تغییر مواد اساسنامه شرکت
 • تصویب تراز سود و زیان
 • تعیین و تصویب بیلان مالی
 • انتخاب یا تمدید بازرسین
 • انتخاب یا تمدید اعضای هیات مدیره
 • تعیین سمت هیات مدیره
 • تغییر حق امضا
قانون تجارت-09120336862
بیشتر بدانید

تغییرات شرکت-تنظیم و ثبت صورتجلسه شرکت

دیدگاهتان را بنویسید