وکیل تهدید در تهران – 09120336862
tiltle-brkw

وکیل تهدید در تهران – 09120336862

وکیل تهدید در تهران – 09120336862

17 فوریه 18

برای مشاوره با وکیل تهدید در تهران با شماره 09120336862 تماس بگیرید ، لطفا مکالمه در حد یک دقیقه یا یک سوال باشد / سپاس   وکیل تهدید   مواد قانونی جرم تهدید تهدید، وسیله ای است که اغلب بزهکاران برای نیل به اهداف خود به آن متوسل می شوند. جرم تهدید در تمامی قوانین کیفری کشورهای جهان تعریف شده است. قانون...

فروش ملک مشاعی

فروش ملک مشاعی

24 ژانویه 18

فروش ملک مشاعی فروش ملک مشاعی تقسیم کردن ملک هایی که بین چند نفر به صورت مشترک و مشاع میباشد گاهی اوقات با توافق افراد انجام میشود و گاهی اوقات به صورت قانونی و زور انجام خواهد شد. شریک مال مشاع هر وقت بخواهد میتواند تقاضا کند که ملک مشاع بین او و شرکای دیگر تقسیم شود. مگر در مواردی که تقسیم...

دستور تخلیه- 09120336862

دستور تخلیه- 09120336862

24 ژانویه 18

دستور تخلیه با پایان یافتن مدت اجاره و در صورتی که قرارداد تمدید نشده باشد، اجاره‌دهنده از مستاجر می‌خواهد ملک را تخلیه کند که در این حالت، اگر ملک با رضایت تخلیه شد، مشکلی پیش نمی‌آید؛ اما گاهی ممکن است اختلافاتی در زمان تخلیه ملک به وجود بیاید. رسیدگی در دعوای خلع ید چه امتیازاتی دارد؟ هزینه دادرسی خلع ید...

انتقال مال غیر – فروش مال غیر در تهران

انتقال مال غیر – فروش مال غیر در تهران

24 ژانویه 18

برای مشاوره با انتقال مال غیر – فروش مال غیر در تهران با شماره 09127341539 تماس بگیرید ؛ لطفا مکالمه کوتاه در حد یک سوال یا یک دقیقه باشد  سپاس   انتقال مال غیر – فروش مال غیر انتقال مال غیر – فروش مال غیر اشخاص سودجو با سوء استفاده از موقعیت‌هایی که برایشان پیش می‌آید مال دیگران را منتقل می‌کنند و...

وکیل جعل در تهران 09120336862

وکیل جعل در تهران 09120336862

24 ژانویه 18

وکیل جعل  مصادیق جرم جعل به زبان ساده چیست؟ اگر شکایت کیفری جعل توسط وکیل انجام شود چه مزایی دارد؟ جعل امضا توسط فرد چگونه اثبات میشود؟ ادعای جعلی بودن قرارداد با یک برگ کپی امکان پذیر است؟ آیا یکی از ورثه میتواند وصیت نامه مربوط به پدر متوفی را جعل کند؟ آیا جعل در اسناد گواهی تحصیلی دانشگاه آزاد،...

وکیل جعل در تهران

وکیل جعل در تهران

24 ژانویه 18

وکیل جعل در تهران مصادیق جرم جعل به زبان ساده چیست؟ اگر شکایت کیفری جعل توسط وکیل انجام شود چه مزایی دارد؟ جعل امضا توسط فرد چگونه اثبات میشود؟ ادعای جعلی بودن قرارداد با یک برگ کپی امکان پذیر است؟ آیا یکی از ورثه میتواند وصیت نامه مربوط به پدر متوفی را جعل کند؟ آیا جعل در اسناد گواهی تحصیلی...

قانون ثبت اسناد و املاک

قانون ثبت اسناد و املاک

24 ژانویه 18

‌قانون ثبت اسناد و املاک ‌مصوب 26 اسفند ماه 1310 شمسی (‌کمیسیون قوانین عدلیه) ‌باب اول – تشکیلات اداری ثبت ‌ماده 1 – در هر حوزه ابتدایی به اقتضاء اهمیت محل یک اداره یا دائره ثبت اسناد و املاک تأسیس می‌شود – ممکن است هر اداره یا دائره ثبت‌دارای شعبی باشد. ‌ماده 2 – مدیران و نمایندگان ثبت و مسئولین...