گواهی انحصار وراثت
tiltle-brkw

گواهی انحصار وراثت

گواهی انحصار وراثت

03 جولای 18

گواهی انحصار وراثت پس از مرگ یک فرد، اموالی به بازماندگان وی تحت عنوان ارث منتقل می شود. این انتقال می تواند بر اساس توصیه شخص متوفی قبل از فوت، که همان وصیت نامیده می شود، صورت پذیرد یا اینکه بنابر به قانون انحصار وراثت، ورثه و میزان سهم الارث و نحوه تقسیم ارث هر یک از وراث تعیین گردد....

گواهی انحصار وراثت – 09120336862

گواهی انحصار وراثت – 09120336862

24 ژانویه 18

گواهی انحصار وراثت هرگاه شخصی از دنیا می رود، باید تکلیف دارایی وی و همچنین میزان سهم الارث ورثه و چگونگی اجرای وصیت نامه او مشخص گردد. این عمل توسط صدور گواهی انحصار وراثت انجام می گیرد.   فوت شخص اثرهای حقوقی زیادی دارد؛ از جمله اینکه در اثر فوت انسان اموال او به صورت قانونی به وراث او منتقل...