وکیل پرونده های جنایی در تهران
tiltle-brkw

وکیل پرونده های جنایی در تهران

وکیل پرونده های جنایی در تهران

25 آوریل 18

وکیل پرونده های جنایی با وقوع قتل در وهله اول،  به مرجع انتظامی گزارش می شود و در صورتی که صحت گزارش از سوی ماموران تایید شود، بازپرس ویژه قتل از ماجرا مطلع می شود و وی با حضور در صحنه جرم دستورهای لازم برای شناسایی و دستگیری متهمان را صادر می نماید. به طور کلی هدایت و مدیریت پرونده...