طلاق توافقی در 10 روز در تهران 09127341539
tiltle-brkw

طلاق توافقی در 10 روز در تهران 09127341539

طلاق توافقی در 10 روز در تهران 09127341539

27 دسامبر 18

وکیل طلاق توافقی در تهران 10 روزه طلاق توافقی یکی از انواع طلاق ها، طلاق توافقی است. طلاق به درخواست مرد، طلاق یه درخواست زن و طلاق به درخواست زوجین، که طلاق توافقی نامیده میشود از انواع طلاق های مصطلح هستند. طلاق توافقی، یا معمولا در قالب طلاق خلع، قرار می گیرد که درباره آن در نوشته مختص بحث طلاق...

ناگفته های دعاوی خانواده-09120336862

ناگفته های دعاوی خانواده-09120336862

22 ژانویه 18

ناگفته های دعاوی خانواده ناگفته های دعاوی خانواده دعوای زن و شوهر را نباید فورا به دادگاه کشاند. زن و مرد بهتر است قدری بیشتر مدارا کنند و سریعا کارشان را نزد وکیل، دفتر وکالت و موسسه حقوقی نبرند؛ بسیارند وکیل نماهایی که منفعت خود را در اختلاف دیگران می بینند. راهنمایی های غلط و پول محور می کنند؛ اختلاف...

طلاق از طرف زوجه (زن)09120336862

طلاق از طرف زوجه (زن)09120336862

09 ژانویه 18

طلاق از طرف زوجه (زن) طلاق از طرف زوجه (زن)09120336862 اگر طلاق از طرف زن توسط وکیل انجام شود چه مزایایی دارد؟ به طور مختصر شروط 12 گانه ضمن عقد ازدواج را بیان میکنیم آیا زن صرفا به دلیل نداشتن تفاهم میتواند از مرد طلاق بگیرد؟ در صورتیکه زن رابطه نامشروع انجام داده باشد مهریه به او تعلق میگیرد؟ در...