وکیل سفته در تهران 09127341539
tiltle-brkw

وکیل سفته در تهران 09127341539

وکیل سفته در تهران 09127341539

30 دسامبر 18

سفته یک سند است که فردی آن را امضا می کند و طی آن پرداخت مبلغی پول را در مقابل دیگری، در زمانی مشخصی، به عهده می گیرد. از این جنبه سفته همان وظیفه چک را به عهده دارد اما با گذشت زمان در معاملات چک جای هر سند دیگری را گرفت؛ به دلیل اینکه برای تعهد پرداخت پول در...

مطالبه وجه سفته-09127341539

مطالبه وجه سفته-09127341539

24 ژانویه 18

مطالبه وجه سفته در تهران مطالبه وجه سفته در تهران طبق قانون تجارت، فته‌طلب سندي است كه به موجب آن امضاكننده تعهد مي‌كند مبلغي در موعد معين يا عندالمطالبه در وجه حامل يا شخص معين يا به‌حواله‌كرد آن شخص كارسازي كند. سفته علاوه بر امضا يا مهر بايد داراي تاريخ و متضمن مبلغي تاديه با تمام حروف باشد. گيرنده وجه...