تخفیف مجازات؛ مطالب کاربردی از نگاه وکیل دادگستری
tiltle-brkw

تخفیف مجازات؛ مطالب کاربردی از نگاه وکیل دادگستری

تخفیف مجازات؛ مطالب کاربردی از نگاه وکیل دادگستری

06 مه 18

تخفیف مجازات؛ مطالب کاربردی از نگاه وکیل دادگستری ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲: « در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف، دادگاه میتواند مجازات تعزیری را به نحوی که به حال متهم مناسب تر باشد به شرح زیر تقلیل دهد یا تبدیل کند: الف- تقلیل حبس به میزان یک تا سه درجه ب-  تبدیل مصادره اموال...

وکیل تهدید در تهران – 09120336862

وکیل تهدید در تهران – 09120336862

17 فوریه 18

برای مشاوره با وکیل تهدید در تهران با شماره 09120336862 تماس بگیرید ، لطفا مکالمه در حد یک دقیقه یا یک سوال باشد / سپاس   وکیل تهدید   مواد قانونی جرم تهدید تهدید، وسیله ای است که اغلب بزهکاران برای نیل به اهداف خود به آن متوسل می شوند. جرم تهدید در تمامی قوانین کیفری کشورهای جهان تعریف شده است. قانون...