وکیل جرم قذف
tiltle-brkw

وکیل جرم قذف

وکیل جرم قذف

01 جولای 18

وکیل جرم قذف جرم قذف چیست؟ قانون مجازات اسلامی در ماده ۲۴۵، قذف را نسبت دادن زنا یا لواط به اشخاص حقیقی، چه زنده و چه مرده بیان نموده است و آنرا جرمی با مجازات حد ۸۰ ضربه شلاق عنوان کرده است. این جرم، تنها به استفاده از الفاظ رکیک ناموسی درباره افراد ختم نمی شود. بلکه شهادت دروغین درباره...