وکیل اعسار و تقسیط در تهران – 09120336862
tiltle-brkw

وکیل اعسار و تقسیط در تهران – 09120336862

وکیل اعسار و تقسیط در تهران – 09120336862

24 ژانویه 18

وکیل اعسار و تقسیط اعسار به معنی رنج سختی و نداشتن است و در اصطلاح حقوقی، زمانی كه یك فرد به نوعی تمكن مالی ندارد یا دارای اموال و سرمایه ای است اما در وضعیتی قرار دارد كه امكان دسترسی به آن ها را ندارد، این فرد دچار اعسار شده و قادر به پرداخت بدهی هایش نیست؛ مانند شخصی كه...