وقف-وقف در قانون مدنی
tiltle-brkw

وقف-وقف در قانون مدنی

وقف-وقف در قانون مدنی

08 فوریه 18

وقف-وقف در قانون مدنی وقف-وقف در قانون مدنی وقف در لغت به معنی ایستادن و ساکن و حبس کردن است و در اصطلاح فقه، یعنی حبس مایملک و جلوگیری از انتقال آن به دیگری، چه از راه فروش و چه از راه بخشش و در مقابل منافع و سود حاصل از آن را در راه خداوند قرار دادن است که...