ورشکستگی به تقصیر و تقلب – 09120336862
tiltle-brkw

ورشکستگی به تقصیر و تقلب – 09120336862

ورشکستگی به تقصیر و تقلب – 09120336862

22 ژانویه 18

ورشکستگی به تقصیر و تقلب ورشکستگی به تقصیر و تقلب هر تاجری ممکن است روزی دخل و خرجش باهم جور نشود و از پاس کردن بدهی‌هایش ناتوان شود، موضوعی که از نظر حقوقی به آن ورشکستگی می‌گویند؛ اگرچه تجارت به عنوان ریسک با سرمایه ممکن است بالا و پایین داشته باشد و گاهی هم منجر به ورشکستگی شود، اما گاهی برخی از...