مطالبه اجرت المثل ایام زندگی مشترک
tiltle-brkw

مطالبه اجرت المثل ایام زندگی مشترک

مطالبه اجرت المثل ایام زندگی مشترک

09 جولای 18

مطالبه اجرت المثل ایام زندگی مشترک یکی از دعاوی مالی که در محاکم خانواده طرح می‌شود، بحث و اختلاف پیرامون اجرت‌المثل ( مقالات مرتبط با اجرت المثل – سوالات مرتبط با اجرت المثل ) کارهای انجام‌گرفته از سوی زوجه در دوران زندگی مشترک است که می‌توان آن را یکی از آثار مالی واقعه طلاق دانست که در تبصره ۶ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق...