مزایای دریافت مهریه توسط وکیل
tiltle-brkw

مزایای دریافت مهریه توسط وکیل

مزایای دریافت مهریه توسط وکیل

23 فوریه 18

مزایای دریافت مهریه توسط وکیل   مزایای دریافت مهریه توسط وکیل مهریه را می‏توان به عنوان یک پشتوانه اجتماعی برای زن محسوب کرد زیرا در صورت جدایی زن و مرد، زن متحمل خسارت بیشتری می‏شود زیرا مرد طبق استعداد خاص بدنی معمولاً در اجتماع نفوذ و تسلط بیشتری دارد و همچنین مردان برای انتخاب همسر مجدد امکانات بیشتری دارند ولی زنان...