مزاحمت تلفنی-09120336862
tiltle-brkw

مزاحمت تلفنی-09120336862

مزاحمت تلفنی-09120336862

07 فوریه 18

مزاحمت تلفنی-جرم مزاحمت تلفنی-جرم با استفاده از تلفن یا سایر وسایل مخابراتی، بدون جهت، ضمن اشغال خط تلفنی که متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی میباشد موجب اذیت و آزار و سلب آسایش طرف دیگر میشود. مزاحمت‌ها، به مشکلاتی که برای خانواده‌ها ایجاد می‌کنند محدود نمی‌شود، بلکه آتش نشانی، موسسات تاکسی تلفنی، غذاخوری‌هایی که مشترکان تلفنی دارند، پلیس110، 118 وغیره...