مجموعه قوانین حقوقی-09120336862
tiltle-brkw

مجموعه قوانین حقوقی-09120336862

مجموعه قوانین حقوقی-09120336862

22 ژانویه 18

۱دانلود قانون اساسی (pdf) دانلود ۳دانلود قانون مجازات اسلامی  جدید  مصوب ۲/۵/۱۳۹۰  (pdf) دانلود ۵ قانون اجراي احكام مدني   مصوب ۱/۸/۱۳۵۶ (pdf) دانلود ۷قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح ۹/۱۰/۱۳۸۲ (pdf) دانلود ۹قانون جرایم رایانه ای (pdf) دانلود ۱۱قانون نظام صنفی  (pdf) دانلود ۱۳قانون کار (pdf) دانلود ۱۵دانلود قانون حمایت از خانواده مصوب مصوب 1/12/1391 (pdf) دانلود ۱۷دانلود قانون جدید اصلاح قانون نظام صنفی...