مجازات قاچاق اسلحه
tiltle-brkw

مجازات قاچاق اسلحه

مجازات قاچاق اسلحه

27 ژوئن 18

مجازات قاچاق اسلحه از اهداف مهم قانونگذار جمهوری اسلامی ایران، تامین امنیت جامعه و مردم است. هرکس مرتکب قاچاق سلاح گرم یا سرد جنگی یا سلاح شکاری یا قطعات مؤثر یا مهمات آنها شود یا نسبت به ساخت هر یک از آنها اقدام کند به مجازات حبس محکوم خواهد شد. قاچاق در لغت به معنای «بُرده» و «ربوده شده» یعنی...