قتل در قانون ایران
tiltle-brkw

قتل در قانون ایران

قتل در قانون ایران

20 ژوئن 18

قتل در قانون ایران علی ابراهیمی می گوید : یکی از بزرگ‌ترین جرائم در همه کشورها، جرم قتل است. قتل در قانون ایران دارای انواع مختلفی است که در این مقاله به بیان تفاوت آن‌ها خواهیم پرداخت. تعریف قتل (وکیل تهران) قتل واژه‌ای عربی و به معنای کشتن و کشتار است. در واقع از زمانی که جامعه بشری شکل گرفت...