انتقال مال غیر – فروش مال غیر در تهران
tiltle-brkw

انتقال مال غیر – فروش مال غیر در تهران

انتقال مال غیر – فروش مال غیر در تهران

24 ژانویه 18

برای مشاوره با انتقال مال غیر – فروش مال غیر در تهران با شماره 09127341539 تماس بگیرید ؛ لطفا مکالمه کوتاه در حد یک سوال یا یک دقیقه باشد  سپاس   انتقال مال غیر – فروش مال غیر انتقال مال غیر – فروش مال غیر اشخاص سودجو با سوء استفاده از موقعیت‌هایی که برایشان پیش می‌آید مال دیگران را منتقل می‌کنند و...

وکیل فروش مال غیر-09120336862- وکیل در تهران

وکیل فروش مال غیر-09120336862- وکیل در تهران

24 ژانویه 18

  یکی از عناوین اتهامی که زیاد در دادگاهها منتهی بصدور حکم محکومیت می شود، اتهام فروش مال غیر است . بسیاری از افرادی که از این بابت تحت تعقیب قرار می گیرند یا از مقررات قانونی بی اطلاع هستند ویا سوء نیتی ندارند والبته بعضی هم هستند که با ترفند های مختلف می خواهند مال مردم را ببرند؛ قانونگذار...