وکیل فروش مال غیر-09120336862- وکیل در تهران
tiltle-brkw

وکیل فروش مال غیر-09120336862- وکیل در تهران

وکیل فروش مال غیر-09120336862- وکیل در تهران

24 ژانویه 18

  یکی از عناوین اتهامی که زیاد در دادگاهها منتهی بصدور حکم محکومیت می شود، اتهام فروش مال غیر است . بسیاری از افرادی که از این بابت تحت تعقیب قرار می گیرند یا از مقررات قانونی بی اطلاع هستند ویا سوء نیتی ندارند والبته بعضی هم هستند که با ترفند های مختلف می خواهند مال مردم را ببرند؛ قانونگذار...