برخی دعاوی در دادگاه خانواده-09120336862
tiltle-brkw

برخی دعاوی در دادگاه خانواده-09120336862

برخی دعاوی در دادگاه خانواده-09120336862

24 ژانویه 18

برخی دعاوی در دادگاه خانواده رویه قضایی برخی دعاوی دادگاه خانواده   تمکین: گاهی اوقات، به دلیل برخی اختلافات زناشویی، زن منزل مشترک را ترک می کند . گرچه بهتر آن است که در این صورت، مرد با تدبیر و روشهای غیر قضایی مشکل را حل کند اما خیلی وقتها هم اینگونه نمی شود و منجر به دادخواست تمکین از...