دعاوی مالی و غیر مالی 09120336862
tiltle-brkw

دعاوی مالی و غیر مالی 09120336862

دعاوی مالی و غیر مالی 09120336862

24 ژانویه 18

تفکیک دعاوی به مالی و غیر مالی دعاوی مالی و غیر مالی دعاوي حقوقي از نظر هزينه‌هاي دادرسي به دو قسم تقسيم مي‌شود. اين دو دسته عبارتند از: دعاوي مالي و غيرمالي .گاهی اوقات در تشخیص دعاوی مالی و غیر مالی دچار اشتباه می شویم؛ حتی در مواردی مشاهده می شود که در محاکم نیز این اتفاق می افتد. برای...