برخی دعاوی در دادگاه خانواده-09120336862
tiltle-brkw

برخی دعاوی در دادگاه خانواده-09120336862

برخی دعاوی در دادگاه خانواده-09120336862

24 ژانویه 18

برخی دعاوی در دادگاه خانواده رویه قضایی برخی دعاوی دادگاه خانواده   تمکین: گاهی اوقات، به دلیل برخی اختلافات زناشویی، زن منزل مشترک را ترک می کند . گرچه بهتر آن است که در این صورت، مرد با تدبیر و روشهای غیر قضایی مشکل را حل کند اما خیلی وقتها هم اینگونه نمی شود و منجر به دادخواست تمکین از...

ناگفته های دعاوی خانواده-09120336862

ناگفته های دعاوی خانواده-09120336862

22 ژانویه 18

ناگفته های دعاوی خانواده ناگفته های دعاوی خانواده دعوای زن و شوهر را نباید فورا به دادگاه کشاند. زن و مرد بهتر است قدری بیشتر مدارا کنند و سریعا کارشان را نزد وکیل، دفتر وکالت و موسسه حقوقی نبرند؛ بسیارند وکیل نماهایی که منفعت خود را در اختلاف دیگران می بینند. راهنمایی های غلط و پول محور می کنند؛ اختلاف...