تعویق صدور حکم در قانون مجازات جمهوری اسلامی
tiltle-brkw

تعویق صدور حکم در قانون مجازات جمهوری اسلامی

تعویق صدور حکم در قانون مجازات جمهوری اسلامی

09 ژانویه 18

تعویق صدور حکم در قانون مجازات جمهوری اسلامی تعویق صدور حکم در قانون مجازات جمهوری اسلامی تعویق صدور حکم در قانون مجازات جمهوری اسلامی تعويق در لغت به معناي عقب انداختن کار و در اصطلاح حقوقي، به معناي عقب ‌انداختن صدور حکم است. بر اساس نهاد ارفاقی تعويق صدور حکم، علی‌رغم شرایط و اوضاع و احوالي خاص و با وجود...