محاسبه حقوق کارمندان و کارگران بر اساس دوسال آخر خدمت
tiltle-brkw

محاسبه حقوق کارمندان و کارگران بر اساس دوسال آخر خدمت

محاسبه حقوق کارمندان و کارگران بر اساس دوسال آخر خدمت

28 فوریه 18

خبر حقوقی کمیسیون تلفیق برای کارمندان و کارگران رئیس کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه : حقوق تمامی کارمندان و کارگران براساس ۲ سال آخر خدمت محاسبه می‌شود. حمیدرضا حاجی‌بابایی نماینده مردم همدان و رئیس کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه ، در تشریح نشست امروز عصر کمیسیون متبوعش اظهار داشت: اخیراً خبری کارمندان کشوری، لشکری و تأمین اجتماعی را نگران کرده...