ثبت علامت تجاری بین المللی WIPO قرارداد مادرید
tiltle-brkw

ثبت علامت تجاری بین المللی WIPO قرارداد مادرید

ثبت علامت تجاری بین المللی WIPO قرارداد مادرید

24 ژانویه 18

ثبت علامت تجاری بین المللی WIPO قرارداد مادرید ثبت علامت تجاری بین المللی WIPO قرارداد مادرید با اینکه اکثر کسب و کارهای بین المللی، به اهمیت استفاده از علائم تجاری به منظور متمایز کردن محصولاتشان از محصولات رقبا پی برده اند، ولی هنوز اهیمت حمایت از علائم تجاری از طریق ثبت موافقت نامه مادرید را درک نکرده اند. به همین...