وکیل چک برگشتی در تهران-09127341539
tiltle-brkw

وکیل چک برگشتی در تهران-09127341539

وکیل چک برگشتی در تهران-09127341539

24 ژانویه 18

وکیل چک برگشتی در تهران   چک کیفری یا چک حقوقی ، اصطلاحی حقوقی است که فقط در مورد چک‌های برگشتی (بلامحل) استفاده می‌شود و مربوط به نوع مسئولیت شخص صادرکننده چک است. اگر چک کیفری باشد، می‌توان علاوه بر اینکه وجه چک را دریافت کرد، صاحب حساب (صادرکننده) را نیز تحت تعقیب کیفری قرار داد و حکم جلبش را...

بهترین وکیل چک در تهران-09120336862

بهترین وکیل چک در تهران-09120336862

09 ژانویه 18

بهترین وکیل چک در تهران-09120336862 چک نوشته‌ای است که به موجب آن صادر‌کننده می‌تواند تمام یا مقداری از پول خود را که در بانک دارد، بگیرد یا به شخص دیگری بدهد. مدت زمان شکایت کیفری چک چقدر میباشد؟ آیا میتوان چک ضمانتی را از طریق شکایت کیفری وصول کرد؟ اگر وصول چک توسط وکیل انجام شود چه مزایایی خواهد داشت؟...