قانون مدنی- 09120336862
tiltle-brkw

قانون مدنی-  09120336862

قانون مدنی- 09120336862

22 ژانویه 18

قانون مدنی قانون – مدنی – 09120336862  یا به عبارتی حقوق شهری , مجموعه قوانین و مقرراتی است که حاکم بر اشخاص است. به زبان ساده هر فردی که در یک جامعه زندگی میکند باید از یک سری قوانین تبعیت کند تا با دیگران به اختلاف بر نخورد. این حقوق مدنی است که حد و مرزها را مشخص میکند تا...