وکیل مهریه در تهران 09127341539
tiltle-brkw

وکیل مهریه در تهران 09127341539

وکیل مهریه در تهران 09127341539

24 ژانویه 18

مهریه تحت هر شرایطی به زن تعلق میگیرد؟ شرایط وصول تعلق گرفتن مهریه به زن شرایط وصول و تعلق گرفتن مهریه به زنمهریه به مالی گفته می شود که مرد در هنگام وقوع عقد نکاح به زن خود می پردازد یا مکلف به پرداخت آن در آینده می شود. مهریه چیزی به عنوان جبران خسارت برای زن و وسیله‏ای برای تأمین...