وکیل سفته در تهران 09127341539
tiltle-brkw

وکیل سفته در تهران 09127341539

وکیل سفته در تهران 09127341539

30 دسامبر 18

سفته یک سند است که فردی آن را امضا می کند و طی آن پرداخت مبلغی پول را در مقابل دیگری، در زمانی مشخصی، به عهده می گیرد. از این جنبه سفته همان وظیفه چک را به عهده دارد اما با گذشت زمان در معاملات چک جای هر سند دیگری را گرفت؛ به دلیل اینکه برای تعهد پرداخت پول در...