بهترین وکیل سرقت در تهران- 09120336862
tiltle-brkw

بهترین وکیل سرقت در تهران- 09120336862

بهترین وکیل سرقت در تهران- 09120336862

09 ژانویه 18

بهترین وکیل سرقت در تهران بهترین وکیل سرقت در تهران , یعنی دزدیدن، برداشتن و ربودن مالی که متعلق به دیگری می باشد . در تمامی موارد مربوط به سرقت، سارق (فردی که مالی را دزدیده است) باید مالی را که دزدیده است را به صاحب اصلی آن برگرداند و در صورتیکه اصل مال موجود نباشد باید قیمت آن را...