وکیل خانواده در تهران 09127341539
tiltle-brkw

وکیل خانواده در تهران 09127341539

وکیل خانواده در تهران 09127341539

12 دسامبر 18

وکیل خانواده در تهران اکثر دعاوی خانوادگی در دادگستری با مطالبه مهریه از جانب زوجه آغاز می گردد و با اقامه دعوی الزام به تمکین از جانب زوج ادامه پیدا می نماید. موضوعات ، دعاوی و پرونده های خانواده : – نامزدی و خسارات ناشی از برهم زدن نامزدی ، ازدواج ، سن ازدواج ، الزام به ثبت ازدواج دائم...

بهترین وکیل خانواده-09120336862

بهترین وکیل خانواده-09120336862

09 ژانویه 18

بهترین وکیل خانواده بهترین وکیل خانواده همانطور که از نظر انسانیت هر فردی صرف نظر از نژاد، رنگ و جنس، زبان، مذهب و ملیت عضو خانواده بزرگ بشریت است و حق دارد از یک حداقل حقوق که حقوق بشر نامیده می شود، بهره مند شود خانواده نیز به عنوان کوچکترین واحد اجتماعی از حمایت برخوردار بوده و دارای حقوق می باشد....

وکیل خانواده، وکالت امور خانواده-09120336862

وکیل خانواده، وکالت امور خانواده-09120336862

09 ژانویه 18

وکیل خانواده، وکالت امور خانواده وکیل خانواده، وکالت امور خانواده همانطور که از نظر انسانیت هر فردی صرف نظر از نژاد، رنگ و جنس، زبان، مذهب و ملیت عضو خانواده بزرگ بشریت است و حق دارد از یک حداقل حقوق که حقوق بشر نامیده می شود، بهره مند شود خانواده نیز به عنوان کوچکترین واحد اجتماعی از حمایت برخوردار بوده...