وکیل حضانت در تهران – 09120336862
tiltle-brkw

وکیل حضانت در تهران – 09120336862

وکیل حضانت در تهران – 09120336862

22 ژانویه 18

بهترین وکیل حضانت در سراسر تهران بزرگ   دانستنی های حقوقی حضانت فرزند سوال: حضانت فرزندان، در صورت طلاق یا اختلافات زوجین چگونه است؟ جواب: حضانت فرزندان تا هفت سالگی حق و تکلیف مادر است؛ پس از هفت (7) سالگی، حضانت فرزند پسر، تا 15 سالگی (قمری) با پدر خواهد بود و فرزند دختر، تا 9 سالگی (قمری) با پدر...