دعاوی ایرانیان خارج از کشور
tiltle-brkw

دعاوی ایرانیان خارج از کشور

دعاوی ایرانیان خارج از کشور

01 آوریل 18

دعاوی ایرانیان خارج از کشور درحال حاضر تعداد کثیری از هموطنان در خارج از مرزهای جغرافیایی به سر می برند که هر یک به دلایلی به طور موقت و یا دائمی امکان حضور در خاک ایران را ندارند اما به موجب اصل 34 قانون اساسی که دادخواهی را حق مسلم هر فرد می داند ، لذا ایرانیان خارج از کشور نیز...