انتقال مال غير
tiltle-brkw

انتقال مال غير

انتقال مال غير

05 جولای 18

انتقال مال غیر انتقال مال غیر ,هر مالکی نسبت به مال خود حق مالکیت دارد. این بدان معنی است که دیگران حقی نسبت به تصمیم گیری و اقدام نسبت به سرنوشت آن مال ندارند و انتقال و فروش و واگذاری آن مال تنها با اجازه مالک قابل انجام است. در مواردی پیش می آید که فردی بدون اجازه و اطلاع...

انتقال مال غیر – فروش مال غیر در تهران

انتقال مال غیر – فروش مال غیر در تهران

24 ژانویه 18

برای مشاوره با انتقال مال غیر – فروش مال غیر در تهران با شماره 09127341539 تماس بگیرید ؛ لطفا مکالمه کوتاه در حد یک سوال یا یک دقیقه باشد  سپاس   انتقال مال غیر – فروش مال غیر انتقال مال غیر – فروش مال غیر اشخاص سودجو با سوء استفاده از موقعیت‌هایی که برایشان پیش می‌آید مال دیگران را منتقل می‌کنند و...