وکیل تجدیدنظر
tiltle-brkw

وکیل تجدیدنظر

وکیل تجدیدنظر

18 مارس 18

وکیل تجدیدنظر در دعاوی اصلی، دادخواست وکیل با سایر اشخاص چند تفاوت دارد که به شرح ذیل می باشد: ۱- وکیل دادگستری (اعم از وکیل بدوی، وکیل تجدیدنظر و وکیل فرجام) میبایست در زمان طرح دادخواست، پنج درصد حق الوکاله به عنوان علی الحساب تمبر مالیاتی ابطال و به وکالتنامه خود الصاق کند. طبق ماده ۱۳۱ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶...

دستور تخلیه- 09120336862

دستور تخلیه- 09120336862

24 ژانویه 18

دستور تخلیه با پایان یافتن مدت اجاره و در صورتی که قرارداد تمدید نشده باشد، اجاره‌دهنده از مستاجر می‌خواهد ملک را تخلیه کند که در این حالت، اگر ملک با رضایت تخلیه شد، مشکلی پیش نمی‌آید؛ اما گاهی ممکن است اختلافاتی در زمان تخلیه ملک به وجود بیاید. رسیدگی در دعوای خلع ید چه امتیازاتی دارد؟ هزینه دادرسی خلع ید...