وکیل چک در تهران 09127341539
tiltle-brkw

وکیل چک در تهران 09127341539

دسته‌بندی:
بدون دیدگاه

چک و راههای وصول آن

اغلب تصور می‌کنند که در مبحث صدور چک ، چکی که حقوقی می‌شود از اعتبار افتاده و بی‌ارزش است در حالی که این‌گونه نیست و در چک‌های حقوقی فقط صادرکننده قابل تعقیب و مجازات کیفری نیست اما می‌توان تقاضای توقیف اموال و دارایی صادرکننده را کرد و دادگاه نیز حکم به پرداخت مبلغ چک خواهد داد.

مطابق ماده ۳۱۰ قانون تجارت چک نوشته ای است که به موجب آن شخصی به نام صادر کننده وجوه یا اعتباری را که نزد شخص دیگری به نام محال علیه دارد کلاً یا بعضاً مسترد می دارد یا به شخص دیگری واگذار می کند. طبق قانون چک در ایران، شخص باید در زمان نوشتن چک به اندازه مبلغ مندرج در آن در حساب خود وجه نقد، اعتبار یا پشتوانهٔ قابل تبدیل به وجه نقد داشته باشد. البته امروزه این قانون معمولاً در مبادلات پولی‌ای که به‌وسیلهٔ چک انجام می‌شود، رعایت نمی‌گردد و در نتیجه در چند سال اخیر تعداد افرادی که به دلیل چک برگشتی – یعنی چکی که در تاریخ مشخص شده، مقدار وجه وعده داده شده را تأمین نکند – به زندان می‌افتند رو به افزایش گذاشته‌است.

وصول وجه چک: وجه چک به ۳ طریق قابل وصول است که به ترتیب توضیح داده میشوند.

 

بهترین وکیل چک در تهران

وکیل چک در تهران

 

اقامه دعوای حقوقی:

در این طریق دارنده چک می تواند هم علیه صادرکننده و عملی حضر نویسان و در صورتی که هر یک از آنها نام نداشته باشد علیه ضامن ایشان نیز اقامه دعوا نماید و کلیه مسئولین تادیه چک در برابر او مسئولیت تضامنی دارند در اقامه دعوای حقوقی دارنده چک باید با مراجعه به دادگاه حقوقی اقدام به تنظیم دادخواست مطابق تشریفات و ترتیبات قانون آیین دادرسی مدنی بنماید

البته دارنده چک برای آنکه بتواند علیه صادرکننده و ظهرنویس اقامه دعوای حقوقی نمایند و از اصل مسئولیت تضامنی ایشان برخوردار گردد باید وظایفی را رعایت نمایند:

مطالبه وجه چک ظرف ۱۵ روز از تاریخ صدور چک در صورتی که محل صدور و تادیه یکسان باشد یا ۴۵ روز در صورتی که محل صدور و تادیه دو جای مختلف از ایران باشد یا ۴ ماه در صورتی که محل صدور خارج و محل تادیه داخل ایران باشد و اعتراض عدم تادیه در این موعد.
اقامه دعوا ظرف حداکثر یکسال از تاریخ اعتراض عدم تادیه و در صورتی که محل تادیه چک خارج از ایران باشد ظرف دو سال از تاریخ اعتبار عدم تادیه.

 

صدور اجراییه توسط ثبت:

چک از جمله اسنادی است که برای اجرای مفاد آن می‌توان علاوه بر مراجعه به دادگاه و اقامه دعوا با صرف مراجعه به اداره ثبت اسناد نیز درخواست اجرای آن را نمود. برای صدور اجراییه دارنده چک باید اصل چک و اسلواکی نامه عدم پرداخت را به اجرای ثبت اسناد محل تسلیم نماید صدور اجراییه توسط ثبت نسبت به اسناد لازم الاجرا صورت می گیرد . قواعد صدور اجراییه توسط ثبت تابع آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی می باشد.

اجراییه فقط علیه صادر کننده قابل صدور است علیه ظهرنویس قابل صدور نیست.
اجراییه علیه ضامن صادر کننده قابل صدور نیست.
اداره ثبت محل وقوع بانک محال علیه برای صدوراجراییه صالح است.
برای صدور اجراییه باید مطابقت امضای چک با نمونه امضای صادرکننده در بانک از طرف بانک گواهی شده باشد.

 

شکایت کیفری چک:

تنها علیه صادرکننده چک می توان طرح شکایت کیفری نمود نه علیه ضامن او و نه علیه ظهرنویس آن.

در صورتی که چک به نمایندگی از جانب شخص حقیقی یا حقوقی صادر شده باشد مانند آن که شخصی به وکالت از صاحب حساب چک صادر کند یا آنکه مدیر شرکت از حساب شرکت چک صادر نماید هم نماینده و هم صاحب حساب متضامناً مسئول پرداخت وجه چک می باشند اما فقط می تواند علیه نماینده طرح شکایت کیفری نمود مگر اینکه ثابت نماید که عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده بعدی است که در این صورت کسی که موجب عدم پرداخت شده از نظر کیفری مسئول خواهد بود

برای طرح شکایت کیفری دارنده چک می‌تواند اقدام نماید البته دارنده که برای اولین بار چک را به بانک ارائه داده است.

هرگاه بعد از شکایت کیفری شاکی چک را به دیگری انتقال دهد یا حقوق خود را نسبت به چک به هر نحو دیگری واگذار نماید تعقیب کیفری موقوف خواهد شد.

 

.مزایای چک نسبت به دیگر اسناد تجاری:

-رسیدگی به کلیه شکایات و دعاوی جزایی و حقوقی مربوط به چک در دادسرا و دادگاه تا خاتمه دادرسی فوری و خارج از نوبت به عمل خواهد آمد البته این امر به معنی رسیدگی بدون دعوت از طرفین نیست بلکه به معنی تعیین وقت دادرسی زودتر از موعد عادی دادگاه است

– چک در حکم سند لازم الاجرا است و می توان برای وصول مبلغ آن از طریق اجرای ثبت اقدام نمود

-صدور چک پرداخت نشدنی جنبه جزایی دارد و میتوان به وسیله طرح شکایت کیفری ضمن مجازات صادر کننده مبلغ چک را با رعایت تشریفات کمتر و سریعتر وصول کرد.

وکیل چک. چک برگشتی. وکیل چک در مشهد. وکیل چک در تهران.

شکایت کیفری چک. مجازات چک برگشتی. رفع سوء اثر از چک

وکیل پایه یک در تهران

  • نویسنده
    admin
  • تعداد بازدید
    327 views
0دیدگاه فرستاده شده است.
شما هم دیدگاه خود را بنویسید

برای فرستادن دیدگاه باید وارد حساب کاربری خود شوید.