• 09120336862
  • info@vakil-tehran.com
  • آزادی، خیابان جیهون، تقاطع دامپزشکی، نرسیده به دادسرای ناحیه 10، واحد 3، طبقه اول

وکیل پرونده های جنایی در تهران

وکیل پرونده های جنایی

وکیل پرونده های جنایی
وکیل پرونده های جنایی
با وقوع قتل در وهله اول،  به مرجع انتظامی گزارش می شود و در صورتی که صحت گزارش از سوی ماموران تایید شود، بازپرس ویژه قتل از ماجرا مطلع می شود و وی با حضور در صحنه جرم دستورهای لازم برای شناسایی و دستگیری متهمان را صادر می نماید.
به طور کلی هدایت و مدیریت پرونده های قتل تا زمان اعلام ختم رسیدگی در دادسرا برعهده بازپرس است و ۲۴ ساعت پس از اینکه متهم دستگیر گردید  باید او به دادسرا اعزام و اتهام قتل به او تفهیم و قرار بازداشت موقت صادر شود که این قرار باید به تایید دادستان نیز برسد.
پس  از تکمیل تحقیقات، اعترافات متهم و نظریه نهایی پزشکی قانونی، بازسازی صحنه قتل انجام و سپس ختم رسیدگی مقدماتی پرونده با صدور قرار مجرمیت برای متهم از سوی بازپرس اعلام می شود.
برای درخواست وکیل در تهران با شماره تلفن ۰۹۱۲۶۰۸۹۴۱۰ تماس حاصل نمایید
قرار صادر شده از سوی بازپرس باید در این مرحله نیز به تایید دادستان یا نماینده دادستان برسد و اگر دادستان با تصمیم و نظر بازپرس پرونده موافق باشد با صدور کیفرخواست پرونده را به دادگاه کیفری استان ارسال می کند، چنانچه دادگاه کیفری استان پرونده را کامل دانست متهم محاکمه و رای صادر می شود که این رای باید در دیوان عالی کشور نیز مورد بررسی قرار گیرد و در صورت تایید پرونده وارد مرحله اجرای حکم می گردد.قبل از اجرای حکم طبق قانون باید از رئیس قوه قضائیه اذن اجرا گرفته شود که در صورت صدور استیذان پرونده آماده اجرای حکم است.
در نهایت وقت اجرای مجازات تعیین خواهد شد که طبق آیین نامه مربوطه و با تشخیص قاضی حکم رای صادره قبل از طلوع آفتاب در حضور اولیای دم، پزشکی قانونی، قاضی اجرای حکم و رئیس زندان و مقامات ذی ربط به مرحله اجرا در می آید و جسد تحویل پزشکی قانونی می شود تا از مجاری قانونی در اختیار بستگان قاتل قرار گیرد.
وکیل کیفری در تهران

برای درخواست وکیل در تهران با شماره تلفن 09151186862 تماس حاصل نمایید

وکیل ومشاوره حقوقی پرونده های جنایی درتهران و مشهد

مجازات قاچاق اسلحه
بیشتر بدانید

دیدگاهتان را بنویسید