• 09120336862
  • info@vakil-tehran.com
  • آزادی، خیابان جیهون، تقاطع دامپزشکی، نرسیده به دادسرای ناحیه 10، واحد 3، طبقه اول

ارث یا مال و اموال چیست چگونه بدست می‌آید؟

ارث یا مال و اموال چیست چگونه بدست می‌آید؟

اِرث  به معنای مال یا حقی است که با مرگ یا حکم به موت صاحب آن به وارثان او منتقل می‌شود. وارثان پس از ادای حقوق و دیون متوفّی، طبق طبقات ارث سهم الارث‌، مالک سهم الارث خودمی‌شوند. در قانون به ارث ماتَرَک هم گفته می‌شود، یعنی آن‌چه از متوفا به جامانده. با وکیل ارث در تهران خواهید توانست از حق و حقوق خود دفاع کنید و به نتیجه دلخواه و رضایت بخشی دست پیدا نمایید

 

وارثان

وارثان یا با متوفا ارتباط نَسَبی دارند یا سببی. مصداق ارتباط سببی در جامعه‌ی امروز ازدواج دائم است.

وارثان نسبی به سه طبقه اصلی تقسیم می‌شوند و به طور کلی اعضای هر طبقه پایین‌تر وقتی ارث می‌برد که در طبقه بالاترش وارثی نباشد؛ هر یک از این طبقات نیز مسائل و درجه‌بندی‌های خاص خود را دارند. این طبقه‌ها از این قرار است:

  • طبقه اول: پدر، مادر، فرزند، نوه (در صورت نبودن و فوت فرزند(.
  • طبقه دوم: پدر بزرگ و مادربزرگ پدری و مادری و هرچه بالاتر برود، برادر و خواهر (پدری) یا (مادری) یا (پدری و مادری) و فرزندان آنان در صورت فوتشان.
  • طبقه سوم: عمو، عمه، دایی و خاله و فرزندان ایشان در صورت نبودنشان؛ در صورت نبودن موارد پیشین، عمو،‌ عمه، دایی و خاله پدرِ میت‌ ارث می‌برند.

گواهی انحصار وراثت با کمک وکیل ارث در تهران

با فوت یک شخص، کسی حق تصرف در اموالش را ندارد تا اینکه هزینه‌های کفن و دفن و بدهی‌ها و دیونش پرداخت شود و سپس اگر چیزی باقی ماند بین وراث تقسیم شود؛ تقسیم اموال بین وراث مستلزم این است که مشخص شود آنان دقیقا چه کسانیند. به تعیین دقیق وراث انحصار وراثت گفته می‌شود.

محاسبه حقوق کارمندان و کارگران بر اساس دوسال آخر خدمت
بیشتر بدانید

برای دریافت گواهی انحصار وراثت، يكي از وراث به مرجع قضایی(در حال حاضر شورای حل اختلاف محل) مراجعه و فرم «انحصار وراثت» را دريافت و اسامي افرادي كه از متوفي ارث مي‌برند را با مشخصات كامل و نسبت آنها با مرحوم در آن فرم درج مي‌كند و مدارك و مستندات خود را از جمله گواهي فوت متوفي، شناسنامه و كارت ملي (اصل و كپي) كساني كه ارث مي‌برند را پيوست می‌کنئ و همراه دو شاهد كه متقاضيان ارث را مي‌شناسند، به يكي از دفاتر اسناد رسمي برده تا آنها با گواهي امضا، وراث را تأييد نمايند.

سپس يكي از متقاضيان ارث، فهرست اموال و دارايي‌هاي منقول و غيرمنقول متوفي را به اداره دارايي منطقه محل سكونت فرد فوت شده ارائه داده تا گواهي «ماليات بر ارث» دريافت كند. براساس ماده 20 قانون آئين دادرسي در امور مدني، فرد متقاضي همراه مدارك از جمله گواهي فوت متوفي، فرم انحصار وراثت، گواهي ماليات بر ارث، شناسنامه و كارت ملي (اصل و كپي) متقاضيان دريافت ارث و استشهاديه شهود كه به تأييد يكي از دفاتر اسناد رسمي رسيده باشد، به دادگاه محل سكونت‌شان مراجعه كرده و درخواست صدور گواهي انحصار وراثت را در دادخواستي نوشته و به قاضي ارائه مي‌دهد. قاضي پرونده نيز پس از بررسي اسناد و مدارك، دستور چاپ يك نوبت آگهي در يكي از روزنامه‌هاي كشور را با هزينه فرد متقاضي صادر مي‌كند تا در مدت يك ماه اگر فردي اعتراض و يا ادعايي درباره اين پرونده و اموال فرد متوفي داشته باشد به دادگاه مراجعه كند و حقي از كسي ضايع نشود و پس از اين مدت اگر كسي ادعايي نداشت، قاضي به استناد دلايل و مستندات پرونده، با صدور گواهي انحصار وراثت، سهم‌الارث وراث را براساس نسبت آنها با متوفي صادر خواهد كرد.

وکیل پرونده های زمین در تهران - 09120336862
بیشتر بدانید

اگر فردي پس از صدور گواهي انحصار وراثت به حكم دادگاه اعتراض داشته باشد، پرونده براي رسيدگي به ادعاي آن فرد به دادگاه تجديدنظر ارجاع خواهد شد. برای مشاوره با وکیل پایه یک دادگستری در تهران می توانید با شماره های ما تماس حاصل نمایید

وکیل خوب ارث در تهران

 

 

تقسیم ماترک و فروش آن

اگر اموال به جا مانده از متوفی قابل تقسیم باشد، سهم هریک از وارثان مطابق قانون تعیین و به آن‌ها تعلق می‌گیرد و اگر مالی غیر قابل تقسیم به جا ماند، دادگاه مطابق مقررات دستور فروش آن را داده و مبلغ به دست آمده را بین وراث تقسیم می‌کند. ( بهترین وکیل ارث در تهران )

مهر و موم ترکه

مهرو‌موم ترکه عبارت است از اقدامی که توسط مراجع قضایی صورت می‌گیرد تا ورثه از هرگونه استفاده و دخل‌و‌تصرف در ترکه ممنوع شوند و این امر به‌منظور حفظ و نگهداری از ترکه انجام می‌گیرد.( وکیل ارث در تهران ) مهر و موم ترکه صرفاً با درخواست هریک از ورثه متوفی یا نماینده قانونی آنان، موصی‌له در صورتی که وصیت به جزء مشاع شده باشد، طلبکار متوفی و وصی انجام می‌گیرد و همین افراد نیز حق رفع مهر و موم ترکه را دارند.

درخواست رفع مهر و موم ترکه نیز به دو صورت بدون تنظیم ریز ترکه یا با درخواست تنظیم ریز ترکه صورت می‌گیرد. مهر و موم ترکه به‌معنای نگهداری و نیز جلوگیری از استفاده یا حیف‌و‌میل آن توسط ورثه دیگر یا اشخاص ثالث است.

مرجع صالح برای رسیدگی به امور راجع به ترکه، دادگاه بخشی است که آخرین اقامتگاه متوفی در ایران در حوزه آن دادگاه بوده و اگر متوفی در ایران اقامتگاه نداشته باشد، دادگاه آخرین محل سکونت متوفی صالح به رسیدگی است همچنین اگر متوفی در ایران ساکن هم نبوده باشد، دادگاهی که اموال غیرمنقول متوفی در حوزه آن واقع شده، صالح است و اگر اموال غیرمنقول نیز در حوزه‌های متعدد واقع باشند، دادگاهی که که قبل از همه اقدام کرده، صالح است.

وکیل الزام به تنظیم سند رسمی در تهران
بیشتر بدانید

محرومیت از ارث

در نظام حقوقی ایران، محرومیت از ارث فاقد اعتبار قانونی است. طبق ماده ۸۳۷ قانون مدنی، شخص به موجب وصیت نمی‌تواند ورثه خود را از ارث محروم کند و ماده۸۴۳ نیز به متوفی فقط امکان وصیت در مورد یک‌ سوم از مالش را داده‌است. به محض فوت ،متوفی دیگر امکان انجام هیچ‌ گونه اقدام حقوقی را ندارد و تشخیص وارث بودن یا نبودن افراد به عهده قانون است. قوانین ارث ( وکیل خوب ارث در تهران )در زمره قواعد آمره هستند و اراده شخص تاثیری در تحقق سهم‌الارث وراث ندارد. البته هرکسی در زمان حیات خود می‌تواند درباره اموالش تصمیم بگیرد و همه یا بخشی از آن را به دیگری منتقل کند اما تقسیم ارث پس از فوت، تابع موازین قانونی مشخصی است که محرومیت از ارث در آن وجاهت قانونی ندارد.

دیدگاهتان را بنویسید