• 09120336862
 • info@vakil-tehran.com
 • آزادی، خیابان جیهون، تقاطع دامپزشکی، نرسیده به دادسرای ناحیه 10، واحد 3، طبقه اول

وکیل آدم ربایی – 09120336862

وکیل آدم ربایی
وکیل آدم ربایی

وکیل آدم ربایی در تهران

به انتقال یک شخص بدون رضایت او از محلی به محل دیگر به وسیله زور، تهدید یا فریب دادن، آدم ربایی گفته می‌شود.

پس آدم ربایی به معنای سلب آزادی تن دیگری بدون رضایت او و با قصد نامشروع از راه جابجایی از محلی به محل دیگر می‌باشد.

هرکس به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور دیگر به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگر شخصا یا توسط دیگری شخصی را برباید یا مخفی کند به حبس از 3 تا 15 سال محکوم خواهد شد.

در صورتی که سن قربانی کمتر از 15 سال تمام باشد یا ربودن توسط وسایل نقلیه انجام پذیرد یا به قربانی آسیب جسمی یا حیثیتی وارد شود مرتکب به حداکثر مجازات تعیین شده محکوم خواهد شد و در صورت ارتکاب جرایم دیگر به مجازات آن جرم نیز محکوم می‌شود.خیانت در امانت, امانت ,جرم خیانت ,رابطه امانی ,مال امانی جزا ,مشهد ، وکیل خوب در ایران ، بهترین وکیل در مشهد ، بهترین وکیل در ایران ، وکیل خانواده

چه عواملی موجب تشدید مجازات آدم ربایی میشود؟

 1. سن مجنی علیه کمتر از 15 سال تمام باشد.
 2. ربودن با وسیله نقلیه باشد. اطلاق وسیله نقلیه آن در اینجا شامل وسیله نقلیه غیر موتوری
 3. مانند دوچرخه هم می‌شود و علت مشدد بودن هم چون باعث تسهیل در ارتکاب جرم
 4. و باعث رعب و وحشت و امکان فرار مجنی علیه هم کمتر می‌شود.
 5. رساندن آسیب جسمی به مجنی علیه. اگر چه ظهور در آسیب جسمی دارد اما ظاهراً
 6. شامل آسیب‌های روحی و روانی هم می‌شود.
 7. رساندن آسیب حیثیتی به مجنی علیه. در صورتیکه بزه دیده مؤنث یا پسر بچه زیبا
 8. باشد مفروض گرفته می‌شود در غیر این صورت باید از طرف مجنی علیه ثابت شود.
وکیل زنا - لواط - 09120336862
بیشتر بدانید

شکایت آدم ربایی اگر توسط وکیل انجام شود چه مزایایی دارد؟

 • مدت زمان اثبات جرم آدم ربایی کمتر میباشد.
 • نیازی به حضور شاکی در دادگاه نخواهد بود.
 • در صورت شناسایی، وکیل سریعا برای جلب آدم ربا اقدام میکند.
 • وکیل میتواند رضایت و یا عدم رضایت شاکی را اعلام نماید و نیازی به حضور شاکی برای اعلام رضایت نخواهد بود.
 • در صورت رضایت شاکی نیز برای آدم ربا مجازات در نظر گرفته خواهد شد.

سوالات آدم ربایی (گلچین پرسش‌های مردمی در طی ۸ سال)

 1. آیا آدم ربایی در زمره جرائم قابل گذشت است؟
  خیر آدم ربایی در زمره جرائم غیر قابل گذشت میباشد به این صورت که اگر شاکی
 2. هم گذشت کند فقط موجب میشود تا در مجازات آدم ربا تخفیف قائل شود و به
 3. هیچ عنوان موجب از بین رفتن تمامی مجازات نمیشود.
 4. در صورتیکه راننده تاکسی در راه رساندن مسافر تغییر مسیر بدهد آدم ربایی میباشد؟
  در صورتیکه راننده تاکسی مسافر را با زور و تهدید به محل دیگری انتقال دهد آدم ربایی میباشد.
 5. آیا مجازات شلاق نیز برای آدم ربایی در نظر گرفته خواهد شد؟
  خیر مجازات آدم ربایی بین 3 تا 15 سال حبس میباشد و مجازات شلاق منظور نخواهد شد.
 6. آیا اگر بوسیله دوچرخه فردی ربوده شود آدم ربایی محقق شده است؟
  بله منظور از وسیله نقلیه شامل دوچرخه هم خواهد شد استفاده از وسیله نقلیه موجب
 7. تشدید مجازات آدم ربایی است.
 8. در صورتیکه فرزند کمتر از 15 سال ربوده شود چقدر مجازات تعیین خواهد شد؟
  ربودن فردی که کمتر از 15 سال سن دارد موجب تشدید مجازات میباشد و ممکن است
 9. 15 سال حبس در نظر گرفته شود.
 10. انتقال فرد از محلی به محل دیگر بدون زور و تهدید آدم ربایی میباشد؟
  خیر جا به جا کردن و انتقال فرد از محلی به محل دیگر حتما باید با زور و تهدید و بدون
 11. رضایت فرد باشد تا بتوانیم آن را آدم ربایی تلقی کنیم.
 12. اگر فردی خواب و یا بیهوش باشد و به محلی دیگر برده شود آدم ربایی میباشد؟
  بله در صورتیکه جا به جایی فرد بدون رضایت و حتی در حالت خواب و یا بیهوشی
 13. باشد آدم ربایی محقق شده است.
 14. اگر آدم مرده ای به محل دیگری برده شود آدم ربایی میباشد؟
  خیر جا به جایی فرد از محلی به محل دیگر حتما باید در مورد انسان زنده باشد
 15. و حمل انسان مرده آدم ربایی نخواهد بود.
وکیل قاچاق کالا و ارز در تهران
بیشتر بدانید

 

وکیل آدم ربایی

وکیل آدم ربایی

دیدگاهتان را بنویسید