• 09120336862
  • info@vakil-tehran.com
  • آزادی، خیابان جیهون، تقاطع دامپزشکی، نرسیده به دادسرای ناحیه 10، واحد 3، طبقه اول

وصول چک پس از فوت صاحب چک

وصول چک پس از فوت صاحب چک

وصول چک پس از فوت صاحب چک
وصول چک پس از فوت صاحب چک

نحوه وصول چک پس از فوت صاحب چک

به استناد ماده 231 قانون امور حسبی، بلافاصله پس از فوت متوفی، بدهی های مدت دار وی حال می شود.

یعنی اگر چکی که متوفی در زمان حیات خود صادر نموده است، برای تاریخی باشد که قبل از آن تاریخ

صاحب حساب فوت کرده باشد، طلب تبدیل به طلب حال شده و با مجوز حاصل از ماده311 قانون تجارت،

بانک ها حق خودداری از تامین وجه چک و پاس کردن چک، در صورتی که موجودی حساب کافی باشد را ندارند.

ماده 15 مقررات و شرایط عمومی حساب جاری بانک ها نیز مقرر می دارد، چنانچه صاحب حساب یا یکی

از شرکا دارنده دسته چک مشترک فوت نماید، و فوت صاحب چک به صورت کتبی به بانک اعلام نشود،

بانک نسبت به پرداخت وجه چکهای صادر شده اقدام خواهد نمود. در این صورت هیچ مسوولیتی متوجه

بانک نخواهد بود. پس از اطلاع کتبی به بانک، بانک فقط چکهای صادر شده قبل از فوت صاحب حساب

را پرداخت خواهد کرد و چکهایی که تاریخ آنها پس از فوت صاحب حساب است، قابل پرداخت از سوی بانک نیست.

وصول چک با تاریخ بعد از فوت صاحب چک

همانگونه که عرض شد، وصول چک پس از فوت صاحب چک، بنا به صراحت قانون امور حسبی و

قانون تجارت، بدون مراجعه به دادگاه امکان پذیر است. اما بانک ها در رویه معمول از پرداخت چک

به تاریخ بعد از فوت صاحب حساب امتناع می نمایند. در این حالت طرح دعوای مطالبه وجه چک و

معامله ی معارض-09120336862
بیشتر بدانید

درخواست صدور قرار تامین خواسته جهت توقیف وجه چک در بانک، راهکار مناسب و کاربردی

به نظر می رسد تا در کوتاه ترین زمان ممکن وجه چک وصول شود. دادخواست مطالبه وجه چک پس

از فوت صاحب حساب، باید به طرفیت ورثه متوفی تقدیم دادگاه حقوقی شود. در صورت نداشتن

گواهی انحصار وراثت، می توان از اداره ثبت احوال نسبت به درخواست استعلام از طریق دادگاه یا شورای حل اختلاف آخرین محل اقامت متوفی اقدام نمود.

دیدگاهتان را بنویسید