• 09120336862
  • info@vakil-tehran.com
  • آزادی، خیابان جیهون، تقاطع دامپزشکی، نرسیده به دادسرای ناحیه 10، واحد 3، طبقه اول

وکیل نفقه در تهران – 09120336862

a

راهنمای جامع دریافت نفقه در جمهوری اسلامی ایران

به تمامی نیازهای متناسب با وضعیت یک زن همچون مسکن، خوراک، پوشاک، لوازم منزل، هزینه‌های بهداشتی و درمانی و غیره نفقه گفته می‌شود که در لغت به معنی هزینه ، خرج و خرجی است. ضمنا در صورتی که زن دچار بیماری شده باشد و به خدمتکاری احتیاج داشته باشد، مرد متناسب با وضعیت مالی خود موظف به استخدام خدمتکاری برای زن خویش است.طبق ماده 1107 قانون مدنی، موارد ذکر شده در این ماده برای زن‌ها محدود نیست و هر چه که یک زن برحسب عرف در زندگی مشترک احتیاج داشته باشد جزیی از نفقه وی محسوب می‌شود و مرد باید برای زن خویش آن را فراهم کند. (ما با بهترین وکیل نفقه در تهران شما را یاری خواهیم نمود)

وکیل نفقه در تهران

در قانون مدنی ایران نفقه به جز همسر در خصوص خویشان نزدیک همچون فرزند، پدر و مادر و غیره نیز وجود دارد که در بخش بعد توضیحات بیشتری را در این خصوص ارائه می‌نماییم.

آشنایی با انواع نفقه

نفقه همسر: طبق ماده 1105 قانون مدنی، برخلاف عقد موقت، شوهر در زمان عقد دائم موظف به پرداخت نفقه به زوجه است. با توجه به این ماده، زن می‌تواند از شوهر خود نفقه خویش را مطالبه کند و در صورت لزوم با کمک مراجع کیفری و مدنی به جهت دریافت نفقه خود او را تحت تعقیب قرار دهد. فلسفه مسئله نفقه این است که در بیشتر خانواده‌های ایرانی، زن خانه دار بوده و به اداره خانه و تمامی مسائل خانه رسیدگی می‌کند و به زبانی دیگر منبع درآمدی به جهت تامین مخارج زندگی ندارد.
نفقه خویشان: طبق ماده 1136 قانون مدنی، نفقه خویشان تنها خویشان نسبی در خط عمودی به صورت صعودی یا نزولی ملزم به انفاق یکدیگر هستند. خویشان نسبی در خط عمودی به دنیا آمدن بعضی از بعضی افراد گفته می‌شود که به این واسطه خویشاوندی بین آنها شکل گرفته است مانند پدربزرگ، مادربزرگ و نوه‌ها. حال در صورتی که این خویشاوندی بدون واسطه باشد رابطه پدر و فرزندی و یا مادر و فرزندی خواهد بود.

نفقه فرزند: طبق ماده 1199 قانون مدنی، نفقه فرزند به عهده پدر است و اگر پدر فوت کند و یا توانایی انفاق را نداشته باشد این نفقه به عهده پدربزرگ پدری خواهد بود. در صورتی که پدر و پدربزرگ پدری توانایی پرداخت نفقه را نداشته باشند این نفقه بر عهده مادر است و اگر مادر فرزند زنده نباشد به عهده پدربزرگ و مادربزرگ مادری و مادربزرگ پدری است و اگر بیش از یک نفر باشند این نفقه به طور مساوی بین آنها تقسیم می‌شود. در قانون نفقه برای فرزندان، سن معینی برای پرداخت نفقه به فرزند تعیین نشده است اما متناسب با عرف تا زمانی که فرزند شغل و درآمد مشخصی نداشته باشد پدر نسبت به پرداخت نفقه وی مسئول است.

وکیل خانواده در تهران
بیشتر بدانید

بهترین وکیل نفقه تهران

نفقه پدر و مادر و اجداد:طبق ماده 1200 قانون مدنی، نفقه پدر و مادر به عهده فرزند و در درجه بعد به عهده نوه است. بنابراین پدر و مادری که فقیر باشند نفقه آنها در درجه اول بر عهده فرزند آنها است. اگر پدر و مادر تنها یک فرزند داشته باشند تمامی نفقه به عهده آن فرزند است و اگر چند فرزند داشته باشند مقدار نفقه به طور مساوی بین فرزندان تقسیم می‌شود. بدین معنا که فرزندان باید به طور مساوی به پدر و مادر خود نفقه دهند. فرزندان بدون در نظر گرفتن جنسیت آنها باید به طور مشترک و به یک مقدار مشخص مخارج پدر و مادر خود را پرداخت کنند و اگر در این بین فرزندی توانایی مالی نداشته باشد، نوه باید نفقه پدربزرگ و مادربزرگ خود را پرداخت کند.

وکیل نفقه در تهران

نفقه جاریه به چه معناست؟

به همان ماهی که زندگی زناشویی در آن جریان دارد و هنوز طلاقی گرفته نشده است، نفقه جاریه گفته می‌شود. طبق ماده 53 قانون حمایت از خانواده که در اول اسفند سال 1391 مصوب شده است << هر کسی که دارای استطاعت مالی باشد و در صورت تمکین همسر این نفقه را به زن خود ندهد و یا از پرداخت نفقه سایر اشخاصی که نفقه آنها بر عهده او است امتناع ورزد به حبس تعزیری درجه ششم که به مدت بیش از 6 ماه تا 2 سال است محکوم می‌شود. این موضوع کاملا به شکایت فرد شاکی بستگی دارد و در صورتی که فرد از شکایت خود صرف نظر کند در هر زمانی تعقیبات جزایی متوقف خواهد شد.>>

وکیل نفقه در تهران 09120336862
بیشتر بدانید

آشنایی با نفقه معوقه

همان‌طور که می‌توان از نام آن برداشت کرد “نفقه معوقه” به نفقه‌ای گفته می‌شود که پرداخت نشده باشد و یا به تعویق افتاده باشد که به آن نفقه ایام گذشته نیز گفته می‌شود. در یک جمله می‌توان گفت نفقه معوقه به نفقه‌ای گفته می‌شود که در گذشته به اشخاصی همچون زن و فرزند تعلق می‌گرفته اما پرداخت نشده و این نفقه هنوز باقی مانده است.

وکیل نفقه

به عنوان مثال یک مرد به مدت چند ماه نفقه زن خویش را در صورت تمکین پرداخت نکرده که به این موضوع نفقه معوقه زوجه گفته می‌شود، زیرا زن با وجود تمکین استحقاق دریافت نفقه را خواهد داشت و در این صورت نفقه وی پرداخت نشده است.

مطابق با ماده 1110 قانون مدنی که در سال 1381 مصوب شده بود، زمانی که شوهر فوت کند زن مکلف به نگه داشتن عده در مدت زمان 4 ماه و 10 روز بوده و نمی‌توانست در این مدت نفقه خویش را مطالبه کند اما پس از گذشت چند سال در حال حاضر این ماده اصلاح شده و زن می‌تواند در ایام عده نفقه خود را مطالبه کرده و حق خود را دریافت کند.

توضیحاتی در خصوص برخی از قوانین نفقه

در این بخش می‌خواهیم به چند مورد از قوانین نفقه که آگاهی به آنها خالی از لطف نیست اشاره کنیم:
• مطابق با ماده 1108، هرگاه زن بدون موانع شرعی از ادای وظیفه خود به عنوان زوجه امتناع کند مستحق دریافت نفقه نخواهد بود.
• طبق ماده 1110 قانون مدنی، در عده وفات زن حقی برای دریافت نفقه نخواهد داشت اما همان‌طور که پیش‌تر گفته شد پس از اصلاح این ماده در حال حاضر زن می‌تواند در ایام عده نفقه خود را مطالبه کند.
• طبق ماده 1111 در صورتی که مرد از پرداخت نفقه سر باز زند، زن می‌تواند به مراجع قانونی رجوع کرده و پس از مشخص کردن میزان نفقه، شوهر را به دادن نفقه محکوم کند.
• طبق ماده 1114 زن باید در منزلی که شوهر تعیین می‌کند زندگی کند مگر اینکه در عقد ذکر شده باشد که اختیار تعیین منزل به عهده زن است.
• طبق ماده 1129 در صورتی که شوهر از پرداخت نفقه امتناع کند زن می‌تواند جهت طلاق به محاکم قانونی رجوع کرده و حاکم شوهر وی را مجبور به طلاق کند.

بهترین وکیل خانواده-09120336862
بیشتر بدانید
نفقه زن را میتوان نپرداخت؟
نفقه زن را میتوان نپرداخت؟

نفقه زن را میتوان نپرداخت؟ نفقه در زمینه ازدواج دایم مطرح مى شود و در عقد موقت نفقه وجود ندارد مگر اینکه زن و مرد توافق کرده باشند.در صورتی که زنی به صورت عام یا خاص از همسر خود تمکین نکند،عنوان ناشزه بر وی تعلق می گیرد و در نتیجه پرداخت نفقه از عهده شوهر وی ساقط می شود.(تمکین عام و تمکین خاص در قسمت نفقه برای شما توضیح داده شده است.)

اینکه نفقه به زن پرداخت شده است یا خیر باید توسط مرد اثبات شود.لذا به محض درخواست نفقه از طرف زن مرد ملزم به ارائه ادله مبنی بر عدم تمکین زن است.اثبات نشود (عدم تمکین) زن در دادگاه حقوق مشخصی مثل قطع شدن نفقه و اجازه ازدواج مجدد را برای مرد فراهم میکند.

 

تعلق گرفتن نفقه به زن وابسته به تمكین كامل زن است که به دو صورت مطرح می شود:

  1. تمكین خاص: داشتن روابط زناشویی زن و شوهر می باشد.
  2. تمكین عام: فرمانبرداری در امور كلی زندگی می باشد. که یکی از مصادیق آن اقامت در اقامتگاه دایمی شوهر است. یعنی زن برای دریافت نفقه باید در خانه شوهر زندگی کند. مگر آن که حین وقوع عقد شرطی جز این شده باشد.

مطالبه نفقه اگر توسط وکیل انجام شود چه مزایایی دارد؟

  1. مدت زمان مطالبه نفقه کمتر میباشد.
  2. نیازی به حضور زن در دادگاه نخواهد بود.
  3. در صورت شناسایی اموال وکیل میتواند آنها را توقیف کند.
  4. در صورتیکه مرد نفقه را پرداخت نکرد وکیل میتواند حکم جلب او را بگیرد.
  5. برای جلب کردن مرد نیازی به حضور زن نخواهد بود.
  6. وکیل میتواند بعد از اثبات اینکه نفقه پرداخت نشده است طلاق زن را از مرد بگیرد.

وکیل نفقه در مشهد | وکیل مهریه در تهران | وکیل طلاق توافقی

نفقه زن را میتوان نپرداخت؟

نفقه زن را میتوان نپرداخت؟

نفقه زن را میتوان نپرداخت؟ – وکیل نفقه در تهران | وکیل پایه یک دادگستری وکلای زبده برای دفاع محکم از اموال و دارایی های شما در داد گاه های حقوقی،خانواده،پزشکی،کیفری 09120336862

دیدگاهتان را بنویسید