• 09120336862
 • info@vakil-tehran.com
 • آزادی، خیابان جیهون، تقاطع دامپزشکی، نرسیده به دادسرای ناحیه 10، واحد 3، طبقه اول

مراحل، مدارک و هزینه ثبت شرکت

الزام به تنظیم سند رسمی
مراحل، مدارک و هزینه ثبت شرکت
مراحل، مدارک و هزینه ثبت شرکت

مراحل، مدارک و هزینه ثبت شرکت فرآیندی است که طی آن اشخاص حقیقی یا حقوقی قراردادی را مابین

خود امضا می کنند که این قرارداد در برگیرنده قواعدی برای تعامل این اشخاص

با یکدیگر و همچنین با اشخاص ثالت (خارج شرکت) است.

کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی جهت دستیابی به سود و منفعت می توانند توانایی

های خود را اعم از سرمایه، تخصص و ارتباطات در کنار یکدیکر قرار دهند که مجموع

این توانایی ها در کنار هم می بایست تحت چهارچوب خاص با عقد قراردادی مابین

این افراد صورت پذیرد و شرکتها نوع خاصی از این قراردادها هستند که هرکدام از

انواع شرکتها شامل (مسئولیت محدود، سهامی خاص و …..) چهارچوب و تعریف

خاصی از ارتباطات مابین شرکاء و سهامداران و همچنین مابین شرکا و اشخاص

ثالث (خارج از شرکت) را بیان میدارد.

موسسات غیر تجاری اشخاصی حقوقی هستند که فقط در زمینه امور خدماتی

مشغول هستند و برخلاف شرکتها جنبه تجارتی ندارند. موسسات غیر تجاری به

دو قسم می باشند. انتفاعی و غیرانتفاعی.

منظور از موسسات انتفاعی اشخاصی حقوقی (در قسمت پائین توضیح داده شده است) می باشند

که مقصود از تشکیل آنها جلب منافع و تقسیم سود بین اعضاء خود می باشد و موسسات

غیرانتفاعی جهت تقسیم منافع و تقسیم سود تشکیل نشده اند و مانند انجمن ها

و سندیکاها، اتحادیه ها، احزاب و دستجات سیاسی و NGO ها می باشد.

جهت ثبت موسسات غیرانتفاعی باید از سازمان ها یا وزارتخانه های مربوطه مجوزات صادر گردد.

انواع شرکتها

 1. شرکت سهامی: شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت
 2. صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنهاست.نوع اول) شرکت‌هایی که
 3. موسسین آن‌ها قسمتی از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تامین می‌کنند
 4. این گونه شرکت‌ها شرکت سهامی عام نامیده می‌شوند.نوع دوم) شرکت‌هایی که تمام سرمایه آن‌ها در موقع تاسیس منحصراً توسط
 5. موسسین تامین گردیده است. این گونه شرکت‌ها شرکت سهامی خاص نامیده می‌شوند.
 6. شرکت با مسئولیت محدود: شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور
 7. تجارتی تشکیل شده و هر یک از شرکاء بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات
 8. سهام تقسیم شده باشد فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض
 9. و تعهدات شرکت هستند. یعنی در شرکت مسئولیت محدود، شرکا بیشتر
 10. از میزان سرمایه خود مسئولیتی نخواهند داشت.
 11. شرکت تضامنی: شرکتی است که تحت اسم مخصوص برای امور تجارتی بین دو یا
 12. چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل می‌شود. اگر دارایی شرکت برای تادیه تمام قروض
 13. کافی نباشد هریک از شرکاء مسئول پرداخت تمام قروض شرکت است. هر قراری
 14. که بین شرکاء برخلاف این ترتیب داده شده باشد در مقابل اشخاص ثالث کان لم یکن است.
 15. شرکت مختلط غیر سهامی: شرکتی است که برای امور تجارتی تحت اسم تجارتی
 16. مخصوص بین یک یا چند نفر شریک ضامن و یک یا چند نفر شریک با مسئولیت
 17. محدود بدون انتشار سهام تشکیل می‌شود. شریک ضامن مسئول کلیه قروضی است که
 18. ممکن است علاوه بر دارایی شرکت پیدا شود. شریک با مسئولیت محدود کسی است که
 19. مسئولیت او فقط تا میزان سرمایه‌ای است که در شرکت گذارده و یا بایستی بگذارد.
 20. در اسم شرکت باید عبارت شرکت مختلط و لااقل اسم یکی از شرکاء ضامن قید شود.
 21. شرکت مختلط سهامی: شرکتی است که تحت اسم مخصوصی بین یک عده شرکای
تغییرات شرکت-تنظیم و ثبت صورتجلسه شرکت
بیشتر بدانید

مراحل، مدارک و هزینه ثبت شرکت

دیدگاهتان را بنویسید