مراحل الزام به اخذ پایان کار- 09120336862
tiltle-brkw

مراحل الزام به اخذ پایان کار- 09120336862

دسته‌بندی:
بدون دیدگاه
مراحل الزام به اخذ پایان کار

مراحل الزام به اخذ پایان کار

الزام به اخذ پایان کار چه مراحلی دارد؟

مراحل الزام به اخذ پایان کار پس از اتمام عملیات ساختمانی، در صورتیکه ساختمان مورد تایید شهرداری باشد

و مواردی همچون خلافی یا بدهی نداشته باشید، شهرداری و یا سازمان متولی امر

مدرکی تحت عنوان “پایان کار” به شما می دهد. این مدرک پایان عملیات ساختمانی

را تایید می کند. پایان کار یکی از مهمترین مدارکی است که یک ساختمان دارد و

در آن کاربری ملک مشخص می شود

گواهی پایانکار سندی است که پس از اختتام کلیه عملیات ساختمانی براساس

تقاضای مالک یا وکیل قانونی آن توسط شهرداری و با توجه به شناسنامه فنی و

ملکی ساختمان صادر می گردد .گواهی پایانکار باید به تائید کلیه ناظران ساختمانی رسیده که پس از صدور شناسنامه فنی و ملکی توسط سازمان نظام مهندسی در شهرداری صادر می گردد.

بدون گواهی پایان کار، میتوان صورتمجلس تفکیکی را گرفت؟

صورتمجلس تفکیکی با استفاده از گواهی پایان کار ساختمان توسط اداره ثبت اسناد و املاک تهیه میشود.

این صورتجلسه صرفا به تعریف حدود اربعه واحدهای مستقل و ذکر مساحت آنها و شماره گذاری آنها می پردازد بی آنکه به مالکیت خصوصی واحدها بپردازد.

بدیهی است اگر کل ملک قبل از تفکیک متعلق به یک فرد بوده کل قطعات نیز متلق به او خواهد بود و اگر ملک دارای چند مالک مشاعی بوده مثلا سه مالک هر یک با قدر السهم دو دانگ از ششدانگ. در اینصورت کل واحدها و قطعات تفکیک شده یک به یک با قدرالسهم دو دانگ متعلق هر سه مالک خواهد بود. هیچیک از مالکین واحد مستقل و ششدانگ نخواهند داشت مادامیکه سند تقسیم نامه در دفترخانه و به رضایت مالکین تنظیم شود.

 

اگر الزام به اخذ پایان کار توسط وکیل انجام شود چه مزایایی دارد؟

 1. مدت زمانی که فرد ملزم به گرفتن گواهی پایان کار میشود کمتر میباشد.
 2. نیازی به حضور خریدار در دادگاه و مراحل رسیدگی نخواهد بود.
 3. وکیل میتواند خسارتی را که در قرارداد پیش بینی شده است را سریعا از فروشنده مطالبه کند.
 4. در صورتیکه ملک در رهن باشد وکیل میتواند فک رهن آن را از فروشنده بخواهد.
 5. در صورتیکه فروشنده حاضر به گرفتن گواهی پایان کار نشود وکیل خریدار میتواند او را ملزم و در نتیجه خسارت وارده را مطالبه کند.

 

مراحل الزام به اخذ پایان کار

مراحل الزام به اخذ پایان کار

 • نویسنده
  admin
 • تعداد بازدید
  745 views
0دیدگاه فرستاده شده است.
شما هم دیدگاه خود را بنویسید

برای فرستادن دیدگاه باید وارد حساب کاربری خود شوید.