• 09120336862
 • info@vakil-tehran.com
 • آزادی، خیابان جیهون، تقاطع دامپزشکی، نرسیده به دادسرای ناحیه 10، واحد 3، طبقه اول

فروش ملک مشاعی

فروش ملک مشاعی
فروش ملک مشاعی

فروش ملک مشاعی

فروش ملک مشاعی تقسیم کردن ملک هایی که بین چند نفر به صورت مشترک و مشاع میباشد گاهی

اوقات با توافق افراد انجام میشود و گاهی اوقات به صورت قانونی و زور انجام خواهد شد.

شریک مال مشاع هر وقت بخواهد میتواند تقاضا کند که ملک مشاع بین او و شرکای

دیگر تقسیم شود. مگر در مواردی که تقسیم به موجب قانون امکان پذیر نباشد.

گاهی شرکا پیش خود توافق میکنند که مثلا یک زمینی را حدود هزار متر میباشد

را بین خود و به صورت مشخص کردن سهم هریک که کجای زمین واقع گیرد انجام دهند

و در مورد متراژ زمین نیز توافق میکنند که در این صورت اداره ثبت و املاک

 اسناد میتواند سند را تنظیم و صادر کند.

اما در اکثر مواقع شرکا راضی به تقسیم نمیباشند و یا در کل ملک قابل تقسیم و یا افراز نمیباشد

که در این صورت هر یک از شرکا میتوانند برای فروش ملک مشاع اقدام کنند.

اگر هر یک از شرکا برای گرفتن دستور فروش ملک مشاع اقدام کنند، دادگاه دستور فروش ملک

مشاع صادر میکند و به دلیل اینکه حکم و یا قرار نمیباشد شما نمیتواند به دستور دادگاه اعتراض کنید و قطعی میباشد.

فروش ملک مشاعی توسط وکیل چه مزایایی دارد؟

 • مدت زمانی که دستور فروش ملک مشاع گرفته میشود بسیار کمتر میباشد.
 • نیازی به حضور شریکی که قصد فروش ملک مشاع را دارد، در دادگاه نمیباشد.
 • نیازی به حضور شریکی که قصد فروش ملک مشاع را دارد، در اداره ثبت هم نخواهد بود.
 • وکیل میتواند ضمن حضور در اداره ثبت مشخص کند که ملک قابل افراز است یا خیر.
 • بعد از گرفتن دستور فروش ملک مشاع وکیل میتواند سریعا ملک را به فروش برساند.
 • تمامی شرکا که مالک ملک مشاع میباشند میتوانند بدون حضور خود و در صورتیکه توافق کنند یک وکیل بگیرند.
وکیل سفته در تهران 09120336862
بیشتر بدانید

سوالات فروش ملک مشاعی (گلچین پرسش‌های مردمی در طی ۸ سال)

 1. افراز ملک مشاع باید از طریق چه مرجعی صورت بگیرد؟
  افراز املاک مشاع که جریان ثبتی آنها خاتمه یافته اعم از اینکه در دفتر
 2. املاک ثبت شده یا نشده باشد، در صورتی که مورد تقاضای یک یا چند شریک
 3. باشد با واحد ثبتی محلی خواهد بود که ملک مذکور در حـوزه آن واقع است.
 4. واحد ثبتی، ملک مشاع را به چه صورتی افراز میکند؟
  واحد ثبتی با رعایت کلیه قوانین و مقررات ملک مورد تقاضا را افراز می نماید.
 5. تنظیم تقسیم نامه پس از تفکیک میان مالکان مشاعی برای استیلا بر سهم مفروزی ضروری است.
 6. فروش سهم 3 دانگی از آپارتمان و استفاده از حق شفعه چگونه است؟
  به دلیل داشتن حق شفعه ابتدا این امتیاز خرید خانه برای طرفین میباشد
 7. سپس برای شخص ثالث.در صورتیکه شما قصد خرید نداشته باشید به مزایده
 8. گذاشته خواهد شد و شاید قیمت پائین تر یا معادل قیمت بازار باشد.
 9. فروش ملک مشاعی در صورتیکه قرارداد اجاره بین دو شریک تنظیم شده باشد امکان پذیر است؟
  در صورتیکه ملک غیر قابل افراز باشد شریک دیگر میتواند ضمن گرفتن
 10. دستور تخلیه برای فروش ملک مشاعی غیر قابل افراز از طریق دادگاه
 11. اقدام نماید. لذا تا زمان قرارداد اجاره میتوانید سکونت داشته باشید.
 12. فروش ملک مشاعی در صورتیکه چند شریک وجود داشته باشند چگونه میباشد؟
  بله شریک مشاعی (در صورتیکه تعداد شرکا بیشتر از دو نفر باشد) میتواند
 13. سهم مشاعی خود را به دیگری بفروشد و منعی در این خصوص نخواهد داشت
 14. ولی بهتر است که ابتدا طی یک اظهارنامه آمادگی خود را برای فروش سهم خود به دیگر شرکا اعلام کند.
 15. دستور فروش ملک کشاورزی چگونه باید صادر شود؟
  شما میتوانید برای فروش ملک غیر قابل افراز دستور فروش بگیرید که
 16. خارج از نوبت به آن رسیدگی خواهد شد لذا تقسیم زمین دارای اعتبار بوده و به قوت خود باقی است.
 17. آیا برای گرفتن دستور فروش ملک مشاع نیاز به ابطال تمبر و هزینه دادرسی میباشد؟
  خیر به دلیل اینکه دادگاه دستور به فروش ملک مشاعی صادر میکند .
وکیل الزام به تنظیم سند رسمی در تهران
بیشتر بدانید

دیدگاهتان را بنویسید