• 09120336862
 • info@vakil-tehran.com
 • آزادی، خیابان جیهون، تقاطع دامپزشکی، نرسیده به دادسرای ناحیه 10، واحد 3، طبقه اول

سوالات انحصار وراثت گلچین پرسش‌های مردم در چند سال

سوالات انحصار وراثت گلچین پرسش‌های مردم در چند سال

سوالات انحصار وراثت گلچین پرسش‌های مردم در چند سال
سوالات انحصار وراثت گلچین پرسش‌های مردم در چند سال

سوالات انحصار وراثت گلچین پرسش‌های مردم در چند سال

 • برای دریافت گواهی انحصار وراثت باید به چه مرجعی مراجعه کرد؟
  مرجع صلاحیت دار برای صدور گواهی انحصار وراثت دادگاهی است که
 • آخرین محل سکونت متوفی بوده است.
 • رای دریافت گواهی فوت چه کاری باید انجام داد؟
  پس از فوت، تائیدیه پزشک را به همراه شناسنامه متوفی به اداره ثبت
 • برد تا ضمن ابطال شناسنامه، گواهی فوت صادر نماید.
 • در صورتیکه متوفی فرزندی نداشته باشد گواهی انحصار وراثت را میتوانند
 • برادرها و خواهرها بگیرند؟
  بله هر یک از ورثه متوفی میتوانند برای دریافت گواهی انحصار وراثت به
 • شورای حل اختلاف و یا دادگاه مراجعه کنند و حتما نیازی نیست که
 • فرزندان متوفی باشند بلکه باید ذینفع باشند.
 • آیا عروس خانواده میتواند برای دریافت گواهی انحصار وراثت اقدام کند؟
  بله عروس خانواده به عنوان ذینفع و توقیف سهم الارث شوهرش
 • میتواند برای دریافت گواهی انحصار وراثت و توقیف اموال همسرش اقدام کند.
 • چگونه میتوان یک نسخه از گواهی انحصار وراثت تهیه کرد؟
  برای تهیه گواهی انحصار رواثت نیازی به اقامه دعوای مجدد نمیباشد
 • و هر یک از ورثه میتونند ضمن مراجعه به شورای احل اختلاف برای
 • دریافت رونوشت اقدام کنند.
 • فرزندی که متعلق به همسر پدرم میباشد بعد از فوت پدرم ارثی خواهد برد؟
  خیر برای دریافت انحصار وراثت نام ایشان را نباید اعلام کنید
 • به دلیل اینکه ایشان سهمی از ماترک پدر شما نخواهند برد.
 • در صورتیکه گواهی انحصار وراثت اخذ نشود وراث میتوانند
 • توافقی برای تقسیم ارث اقدام کنند؟
  خیر برای تقسیم و یا فروش و یا انتقال اموال حتما باید گواهی
 • انحصار وراثت از شورای حل اختلاف گرفته و مالیات بر ارث نیز پرداخت شود.
 • آیا مالیات بر ارث باید قبل از اخذ گواهی انحصار وراثت پرداخت گردد؟
  خیر ابتدا باید گواهی انحصار وراثت اخذ شود سپس وراث فرصت دارند که برای پرداخت مالیات بر ارث اقدامات لازم را انجام دهند.
وکیل وام های بانکی در تهران - 09120336862
بیشتر بدانید

 

دیدگاهتان را بنویسید