• 09120336862
 • info@vakil-tehran.com
 • آزادی، خیابان جیهون، تقاطع دامپزشکی، نرسیده به دادسرای ناحیه 10، واحد 3، طبقه اول

سوالات ارث (گلچین پرسش‌های مردمی در طی چند سال)

سوالات ارث گلچین پرسش‌های مردمی در طی چند سال
سوالات ارث گلچین پرسش‌های مردمی در طی چند سال

سوالات ارث (گلچین پرسش‌های مردمی در طی چند سال)

 1. سوالات ارث (گلچین پرسش‌های مردمی در طی چند سال) آیا در نکاح موقت زن از متوفی ارث خواهد برد؟
  خیر در نکاح موقت زن از همسرش که فوت شده است هیچ ارثی نخواهد برد.
 2. آیا در نکاح موقت زن و مرد میتوانند شرط توارث کنند؟
  خیر شرط توارث در نکاح موقت امکان پذیر نخواهد بود.
 3. اگر زنی فوت کرده در حالی که همسر و فرزندی ندارد همچنین پدر و مادر ایشان نیز فوت کرده اند. دارای یک برادر و پنج خواهر می باشند. سهم الارث ایشان چگونه است؟
  برادر دو سهم و خواهر یک سهم می برد.
 4. میزان سهم الارث شوهر ویک دختر و دو پسر یک زن متوفی چگونه است؟
  شوهر یک چهارم از ارث را می برد و باقی به نسبت دو و یک بین
 5. دو پسر و یک دختر تقسیم می شود یعنی ماترک پس از کسر سهم
 6. شوهر به پنج سهم تقسیم می شود، چهار سهم به دو برادر و یک سهم به دختر می رسد.
 7. میزان سهم ارث مادر و زن و دو پسر و یک دختر و برادر و خواهر چگونه محاسبه می شود؟
  مادر ۶/۱ «یک ششم» و زن ۸/۱ «یک هشتم» و بقیه بین دو
 8. پسر و یک دختر تقسیم می شود.
 9. پدر من بعد از فوت پدرش زمینی به ارث برده بود. پدر من
 10. چند سال پیش فوت کرد. میخواستم بدانم سهم ارث مادرم
 11. و من و خواهرم به چه صورتی میباشد؟
  سهم مادر از زمین یک هشتم از قیمت آن خواهد بود و هفت
 12. هشتم باقیمانده به نسبت دو به یک بین پسر و دختر تقسیم خواهد شد.
 13. پدر در قید حیات است و مبلغ فروش یک باب خانه را بین مادر
 14. دو خواهر و یک پسر میخواهد تقسیم نماید چگونه میشود و
 15. سهم الارث هرنفر چقدر میشود؟
  تا زمانیکه در قید حیات میباشند میتوانند به هر نحوی که بخواهند
 16. تقسیم کنند ولی در صورتیکه قصد تقسیم آن بر مبنای قانون ارث
مطالبه وجه سفته-09120336862
بیشتر بدانید

سوالات ارث گلچین پرسش‌های مردمی در طی چند سال

 

سوالات ارث گلچین پرسش‌های مردمی در طی چند سال

دیدگاهتان را بنویسید