• 09120336862
  • info@vakil-tehran.com
  • آزادی، خیابان جیهون، تقاطع دامپزشکی، نرسیده به دادسرای ناحیه 10، واحد 3، طبقه اول

سرمایه گذاری با سود ثابت ، طمع ساده لوحانه-09120336862

سرمایه گذاری با سود ثابت ، طمع ساده لوحانه

سرمایه گذاری با سود ثابت ، طمع ساده لوحانه
سرمایه گذاری با سود ثابت ، طمع ساده لوحانه

سرمایه گذاری با سود ثابت ، طمع ساده لوحانه در سالهای اخیر، عده ای سودجو و فرصت طلب، با تأسیس شرکتهای بی بنیه مالی

و صرفا با استخدام چند کارمند، کارگر و آبدارچی و چیدن تعدادی میز و صندلی و

نمایش دفتر و دستک، و با آگهی دادن در روزنامه ها و سایتها و …، با دادن وعده های

اغواگرانه، تحت عنوان مضاربه، مشارکت و … با سود تضمین شده، با سود ثابت با

بالاترین سود و لفاظی هایی از این دست، اقدام به جمع آوری و دریافت پولهای

مردم کرده اند؛ قراردادهایی تنظیم کرده اند که اغلب، در فرم های یکسان به وفور

تهیه شده و خلاصه اینکه عبارت زیبا و فریبنده ماده 10 و 219  قانون مدنی

را نیز در دیباچه ی قرارداد قید و یادآوری نموده اند.

در اینجا صرفا از جنبه ی حقوقی و تجربه ی داشتن مشاوره و وکالت در چنین

پرونده هایی، چند مطلب را به اختصار بیان می کنیم. باشد که ساده اندیشان و طمع کاران،

قبل از بر باد دادن پول و سرمایه شان، این مطلب را بخوانند و متضرر نشوند.

ماده ی 546 قانون مدنی، مضاربه را تعریف کرده است: عقدی که به موجب آن

یکی از متعاملین، سرمایه {وجه نقد} می دهد {مالک} با قید اینکه طرف دیگر

{مضارب} با آن تجارت کرده و در سود آن شریک باشند.

باید دانست که: 

1- طبق ماده ی 116 و 220 قانون تجارت، مالک و مضارب در برابر طلبکاران مسئولیت تضامنی دارند.

2- در مضاربه نمی توان توافق کرد که سود یکی از طرفین ثابت باشد،

صدور قرار تعلیق در یک پرونده
بیشتر بدانید

مثلا سود ماهیانه 4 درصد یا کمتر یا بیشتر. بنابراین، حتی اگر شخص یا شرکت

سرمایه پذیر، بابت سود ماهیانه، چکهایی صادر کند و به سرمایه گذار بدهد و

بعدا چکها برگشت بخورند، امکان این هست که سرمایه پذیر، با استناد به

ماده ی 548 قانون مدنی، از ایفاء تعهد خود سرباز زند و به عبارتی، دست سرمایه گذار

را بگذارد در حنا؛ مگر اینکه منشأ صدور چک مشخص نباشد، یعنی مشخص نباشد.

 

سرمایه گذاری با سود ثابت ، طمع ساده لوحانه

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید