• 09120336862
  • info@vakil-tehran.com
  • آزادی، خیابان جیهون، تقاطع دامپزشکی، نرسیده به دادسرای ناحیه 10، واحد 3، طبقه اول

روشهای وصول چک برگشتی

روشهای وصول چک برگشتی

روشهای وصول چک برگشتی
روشهای وصول چک برگشتی

روشهای وصول چک برگشتی؛ نکته های کاربردی

برای اقدام در خصوص چک برگشتی، از سه طریق می توان اقدام کرد:

۱- اقدام از طریق شکایت کیفری

با توجه به قانون صدور چک (اصلاحی ۱۳۸۲) دارنده چک میتواند بعد از دریافت گواهی عدم پرداخت از بانک مربوطه، به طرفیت صادرکننده چک اقدام به طرح شکایت کیفری کند.

در خصوص شکایت کیفری چند نکته وجود دارد که باید رعایت شود؛ اول اینکه مواعد شش ماهه رعایت شود: یعنی ظرف شش ماه از تاریخ صدور چک، برای وصول وجه آن به بانک مراجعه شود و بعد از اینکه چک برگشت خورد، ظرف شش ماه اقدام به طرح شکایت کیفری شود (ماده ۱۱ قانون صدور چک)

نکته۱: شکایت کیفری فقط علیه صادرکننده چک امکان پذیر است؛ بنابراین، علیه سایر اشخاص، یعنی ظهرنویس و ضامن، نمی توان اقدام به شکایت کیفری کرد.

نکته ۲: چک های وعده دار، بدون تاریخ، سفید امضا، مشروط، و نیز چک هایی که بابت تضمین انجام معامله باشد، فاقد جنبه کیفری است (ماده ۱۳ قانون صدور چک)

نکته ۳:  در رویه دادسراها و دادگاه ها، اثبات وعده دار بودن چک، به عهده صادر کننده چک است؛ بنابراین، هرچکی که  برگشت میخورد، در رسیدگی دادگاه ها، اصل بر این است که

آن چک، چک روز است مگر اینکه، وعده دار بودن آن محرز باشد یا صادر کننده چک، وعده دار بودن چک را ثابت نماید. {چک از منظر اختلاف نظرهای قضایی}

۲-  اقدام از طریق دایره اجرای ثبت

چک از نظر قانونی، اصطلاحا، در حکم سند لازم الاجرا است. بنابراین، دارنده چک می‌تواند از طریق دایره اجرای ثبت درخواست صدور اجراییه علیه صادر کننده چک نماید (ماده ۲ قانون صدور چک)؛ البته اقدام ثبتی از طریق ادارات ثبت اسناد و املاک (اجرای ثبت) نیازمند وجود و تحقق شرایطی است: ۱- فقط علیه صادرکننده چک امکان پذیر است ۲-باید مطابقت امضای چک با نمونه امضای صادرکننده در بانک، گواهی شده باشد. ۳- صادر کننده چک اموالی داشته باشد و دارنده چک نیز آن اموال را به اجرای ثبت معرفی کند (اجرای ثبت، جلب بدهکار را صادر نمی کند

سوالات انحصار وراثت گلچین پرسش‌های مردم در چند سال
بیشتر بدانید

دیدگاهتان را بنویسید