• 09120336862
  • info@vakil-tehran.com
  • آزادی، خیابان جیهون، تقاطع دامپزشکی، نرسیده به دادسرای ناحیه 10، واحد 3، طبقه اول

وکیل تحصیل مال از طریق نامشروع در تهران

تحصیل مال نامشروع

تحصیل مال نامشروع
تحصیل مال نامشروع

تحصیل مال نامشروع

هر گونه مالی که از طرق نامشروع و ناحق به دست اید میتواند شامل حال این عنوان مجرمانه باشد. بهه طور کل دسترسی به مال ( جنس یا پول و …) و یا فروش هر نوع جنس و یا کالا که خرید و فروش آن غیز مجاز باشد و موجبکسب سود برای شخص گردید، تحصیل مال نامشروع نام میگیرد.

با توجه به نوع پرونده و پیچیدگی های احتمالی آن، اگر شخصی با این عنوان مورد اتهام قرار گرفت بهتره بعد از مطالعه دقیق پرونده با وکیل جرایم رایانه ای در این مورد مشورت کرده و از تجربه های آنها استفاده کند چون این عنوان میتواند از جنبه های مختلف مورد بررسی در دادسرا و دادگاه قرار گیرد و نوع برخورد شما با آن در پیشبرد پرونده بسیار مهم است.

دو ماده قانون جرایم رایانه ای به این موضوع پرداخته است:

ماده ۱۲ قانون جرایم رایانه‌ای که می‌گوید: « هرکس به‌طور غیرمجاز داده‌ای را که متعلق به دیگری است برباید، چنانچه عین داده‌‌ها در اختیار صاحب آن باشد، به جزای نقدی از یک تا بیست میلیون ریال و در غیر این صورت به حبس از نود و یک روز تا یک‌سال یا جزای نقدی از پنج تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.»

همچنین در ماده ۱۳ این قانون امده: «هرکس به طور غیرمجاز از سیستم‌‌های رایانه‌‌ای یا مخابراتی با ارتکاب اعمالی از قبیل وارد کردن، تغییر، محو، ایجاد یا متوقف کردن داده‌ها یا مختل کردن سیستم، وجه یا مال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی برای خود یا دیگری تحصیل کند علاوه بر رد مال به صاحب آن‌ به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست تا یکصد میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.»

ارث یا مال و اموال چیست چگونه بدست می‌آید؟
بیشتر بدانید

شماره تماس وکیل تهران :  09120336862

 

دیدگاهتان را بنویسید