• 09120336862
  • info@vakil-tehran.com
  • آزادی، خیابان جیهون، تقاطع دامپزشکی، نرسیده به دادسرای ناحیه 10، واحد 3، طبقه اول

انحلال شرکت – 09120336862

الزام به تنظیم سند رسمی
انحلال شرکت
انحلال شرکت

انحلال شرکت – 09120336862 زمانی که شرکتی بخواهد به فعالیت خود پایان دهد باید منحل شود و بر طبق قانون

تجارت بایستی مراحلی را طی نماید تا انحلال شرکت انجام شود. شرکتهایی

که نامحدود می باشند و به عبارتی عمر آنها نامحدود است مجبور به ادامه

فعالیت نیستد و هر زمان که بخواهند می توانند شرکت را منحل نمایند.

شرکت با مسئولیت محدود شرکتی می باشد که بین دو یا چندین نفر تشکیل شده است

و برای امور تجاری فعالیت میکند به عبارتی دیگر برای انحلال این نوع شرکت

بایستی تصفیه اموال شرکت انجام شود و از آنجایی که شرکاء در این شرکت

به میزان سهامی که دارند قبول مسئولیت می کنند لذا برای تصفیه اموال در

صورتی که دارایی شرکت برای پرداخت بدهی های شرکت کافی نباشد

اشخاص به میزان سهم خود باید پرداخت بدهی ها را بر عهده بگیرند.

آثار انحلال شرکت

پس از انحلال شرکت، باید اموال شرکت میان شرکا تقسیم شود، اما چون

شرکت قبل از انحلال معاملاتی با دیگران انجام داده و تعهداتی را نیز بر عهده

گرفته است و طلب‌هایی دارد، ابتدا باید به امر تصفیه شرکت پرداخت، سپس

در صورتی که سرمایه‌ای باقی ماند، میان شرکا تقسیم شود.

پس از انحلال شرکت باید به حالت اشاعه اموال پایان داده شود و از شرکت

چیزی باقی نماند. در نتیجه،اموال باید میان شرکا تقسیم شود، اما چون خود

شرکت در طول حیاتش با اشخاص ثالث معامله کرده است و طلبکارانی دارد

که قبل از تقسیم دارایی شرکت منحل شده باید به حق خود برسند، قانون گذار

ثبت علامت تجاری، برند، لوگو
بیشتر بدانید

سیستم تصفیه دارایی شرکت را وضع کرده است یعنی دارایی که بعد از ثبت شرکت بوجود آمده است؛ به این معنا که اموال پس از نقد شدن و پرداخت حقوق طلبکاران شرکت، میان شرکا تقسیم خواهد شد.

از تاریخ تقسیم، طلبکاران شرکت دیگر حقی نسبت به شرکت ندارند و اگر طلبی از آن ها باقی مانده باشد باید از شرکای سابق مطالبه کنند؛ اما این طلبکاران نیز باید بعد از گذشت مدت کوتاهی از انحلال شرکت از تعرض مصون باشند. به همین دلیل، قانون گذار در این نوع دعاوی، مرور زمان کوتاهی را پیش بینی کرده است.

تصفیه شرکت

تصفیه شرکت منجر به نقد کردن دارایی، دریافت مطالبات شرکت، پرداخت دیون و انجام تعهدات می‌شود. البته بدیهی است که برای انجام این اعمال شرکت باید شخصیت خود را حفظ کند. شرکت را پس از انحلال، همچنان می‌توان متعهد ساخت.

امر تصفیه، در مفهوم دقیق، به مجوعه عملیاتی گفته می شود که به نقد کردن دارایی و طلب های شرکت می انجامد. این امر تقسیم دارایی شرکت میان شرکا نیز پس از وضع بدهی های شرکت و پرداخت آن ها صورت می گیرد.

هر گاه دارایی شرکت برای پرداخت دیون آن کافی نباشد، تعیین سهم هر یک از شرکای مسئول پرداخت بدهی های شرکت، قسمتی از عملیات تصفیه را تشکیل می دهد.

در مورد امر تصفیه اموال شرکت های اشخاص، قانون گذار دو طریق را پیش بینی کرده است:

  1. طریق قراردادی و دوستانه است که طرفین ممکن است آن را در اساسنامه پیش بینی کرده باشند.
  2. تصفیه قانونی است و آن در صورتی است که اساسنامه برای امر تصفیه پیش بینی خاصی نکرده باشد که در این صورت، تصفیه اموال شرکت تحت نظارت احتمالی دادگاه انجام می شود. این مواد متضمن عملیاتی است که در مجموع، به تصفیه امور شرکت می انجامد و به بقای شخصیت حقوقی شرکت در زمان تصفیه و نقش مدیر تصفیه مرتبط هستند.
وکیل دریافت خسارت از بیمه در تهران
بیشتر بدانید

انحلال شرکت

انحلال شرکت

انحلال شرکت

دیدگاهتان را بنویسید